Internationale instellingen

 

Enquëte 75 jaar Verenigde Naties

 

Met het oog op de wereldwijde uitdagingen waar we vandaag voor staan, heeft België altijd het standpunt verdedigd dat oplossingen binnen een multilateraal kader moeten worden gezocht: de Europese Unie en de Organisatie van de Verenigde Naties uiteraard, maar ook andere internationale instellingen zoals de OESO, de OVSE en de Raad van Europa. De oplossingen moeten worden geformuleerd binnen een wereldomvattend regulerend kader, dat er ook moet voor zorgen dat de gunstige ontwikkelingen die uit de mondialisering voortvloeien duurzaam zijn en eerlijk worden verdeeld.