Binnen VN-systeem

Verenigde Naties

De Verenigde Naties (VN) is een intergouvernementele organisatie die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door 51 landen. Ze telt momenteel 192 landen. De VN is actief in de domeinen van de vrede en veiligheid, van de ontwikkelingssamenwerking en van het bevorderen van de mensenrechten. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in New York, en is vertegenwoordigd in Genève, Parijs, Madrid, Naïrobi, Rome en Wenen. Deze hoofdorganen sturen de werkzaamheden van de organisatie aan: de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad, het Internationaal Gerechtshof en het Secretariaat. Diverse gespecialiseerde organisaties maken deel uit van het interne systeem van de Verenigde Naties, waaronder UNICEF, de Wereldbank, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 


Beleid

De gebeurtenissen van deze wereld ontsnappen steeds meer aan de controle van de individuele nationale regeringen. Internationale samenwerking is noodzakelijk. Ons beleid wordt steeds meer bepaald door multilaterale akkoorden. Multilateralisme draagt bij tot stabiliteit, democratie, welvaart of de uitbouw van de internationale rechtsorde.

De Verenigde Naties spelen hierin een doorslaggevende rol. Maar om de organisatie een grotere legitimiteit, representativiteit en slagkracht te geven, dringen hervormingen zich op. Een doorbraak in de hervorming van de Veiligheidsraad en verbetering van de werkwijze van de Algemene Vergadering zijn van het grootste belang.

Zo tracht België de centrale rol van de Verenigde Naties te versterken in de bevordering van de vrede en de veiligheid in de wereld. Het is vanuit dit streven dat België recent (2007-2008) deel uitmaakte van de VN-Veiligheidsraad, en actief deelneemt aan de acties van de Commissie voor Vredesopbouw.

Ons land is ook op socio-economisch vlak voorstander van een effectief en inclusief multilateralisme. België tracht met de internationale gemeenschap de Millennium Ontwikkelingsdoelstellingen te behalen. Ons land volgt met aandacht de inspanningen van de VN op het vlak van duurzame ontwikkeling en de mensenrechten.

 België en de Verenigde Naties: Consensus smeden. Bouwen aan vrede (PDF, 278.3 KB)

 

Werken bij de Verenigde Naties