Binnen VN-systeem

 
Verenigde Naties

De Verenigde Naties zijn een internationale organisatie die werd opgericht in 1945. Vandaag tellen ze 193 lidstaten. De opdracht en de werkzaamheden van de Verenigde Naties worden gestuurd door de doelstellingen en beginselen geformuleerd in hun oprichtingshandvest.

Door haar internationaal unieke statuut en de de bevoegdheden die het handvest haar verleent, kan de organisatie maatregelen nemen om tal van problemen op te lossen waarmee de mensheid in de 21e eeuw te kampen heeft, zoals vrede en veiligheid, de klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, ontwapening, terrorisme, humanitaire en gezondheidscrisissen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, bestuur, voedselproductie en nog andere.

De VN is ook een forum waar de leden hun standpunten kunnen kenbaar maken in de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad, de Economische en Sociale Raad en in andere organen en commissies. De rol die de organisatie speelt in dialogen en onderhandelingen stelt de overheden in staat het eens te worden over bepaalde gebieden en samen problemen op te lossen.

De hoogste VN-functionaris is de secretaris-generaal.

De VN heeft haar zetel in New York, maar is ook nadrukkelijk aanwezig in Addis Abeba, Bangkok, Beiroet, Genève, Nairobi, Santiago en Wenen, en heeft bureaus over de hele wereld


Beleid

In een wereld waar landen steeds meer onderling afhankelijk en samenlevingen onderling verbonden zijn, is internationale samenwerking absoluut nodig en multilateralisme bepalend voor internationale stabiliteit, een sterkere democratie en meer welzijn voor iedereen.

De Verenigde Naties spelen in dat verband een doorslaggevende rol. Toch moeten hervormingen de legitimiteit, representativiteit en efficiëntie van de organisatie versterken. Daartoe zijn betere werkmethodes in de Algemene Vergadering en hervormingen van de Veiligheidsraad van wezenlijk belang.

Bijgevolg tracht België de sleutelrol van de Verenigde Naties bij het bevorderen van vrede en veiligheid in de wereld te versterken. Daartoe ook ambieert België voor de periode 2019-2020 een niet-permanente zetel in de VN-Veiligheidsraad.

Socio-economisch komt ons land op voor een efficiënt en inclusief multilateralisme. België doet er samen met de internationale gemeenschap alles aan om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te halen en steunt de inspanningen van de VN om de mensenrechten te bevorderen.

Werken bij de Verenigde Naties