De Bank voor Internationale Betalingen (BIB)

 

De Bank voor Internationale Betalingen werd opgericht in 1930  en is daarmeede oudste internationale financiële instelling. De BIB bevordert de samenwerking tussen de grote centrale banken die er de aandeelhouders van zijn en samen de raad van bestuur vormen. Verder fungeert de BIB als bank voor de centrale banken.

De Algemene vergadering waarin de 55 centrale banken zetelen die aandeelhouder zijn, komt een keer per jaar bijeen. De Raad van bestuur telt 17 leden.

De vier belangrijkste functies van de BIB zijn:

  • Forum voor de Centrale banken 
  • Tegenpartij bij de financiële transacties van de Centrale banken 
  • Studiecentrum voor economische en monetaire vraagstukken 
  • Agent of gevolmachtigde bij bepaalde internationale financiële transacties.

Het Bazels Comité voor het Bankentoezicht van de BIB is  een gezaghebbende instantie die aanbevelingen doet voor  regels inzake kapitaaltoereikendheid (Akkoord van Bazel I uit 1988 – in 2004 vervangen door het Akkoord van Bazel II). Deze regels worden nu in meer dan honderd landen gehanteerd.