Bank for International Settlements

 
De Bank voor Internationale Betalingen (BIB)

De Bank voor Internationale Betalingen (BIB) is een internationale organisatie die als doel heeft de samenwerking tussen de grote centrale banken te bevorderen. Deze centrale banken zijn de aandeelhouders van de Bank voor Internationale Betalingen en zetelen in de Raad van bestuur. De Bank voor Internationale Betalingen fungeert ook als bank voor de centrale banken.

De BIB is de oudste internationale financiële organisatie. Zij werd in 1930 opgericht naar aanleiding van het Young-plan, waarin de voorwaarden voor de oorlogsherstelbetalingen werden vastgelegd die het Verdrag van Versailles aan Duitsland oplegde. Toen dit aspect vroeger dan verwacht wegviel, is de BIB zich gaan concentreren op de samenwerking tussen centrale banken.

Eenmaal per jaar komt de Algemene vergadering bijeen, waarin de 55 centrale banken zetelen die aandeelhouder zijn. De Raad van bestuur telt 17 leden.

Vandaag heeft de BIB vier belangrijke functies:

  • Forum voor de Centrale banken 
  • Tegenpartij in de financiële transacties van de Centrale banken 
  • Onderzoekcentrum voor economische en monetaire zaken 
  • Instantie of gevolmachtigde bij bepaalde internationale financiële transacties.

De BIB verenigt een aantal comités of onafhankelijke organisaties die ten aanzien van de staten aanbevelingen formuleren inzake de financiële normen. Deze aanbevelingen dienen normaal gesproken te worden omgezet naar het nationale recht om toepasbaar te zijn. Het Bazels Comité voor het Bankentoezicht van de BIB is bijvoorbeeld een gezaghebbend comité vanwege zijn aanbevelingen betreffende de normen inzake eigen vermogen (Akkoord van Bazel I uit 1988 – in 2004 vervangen door het Akkoord van Bazel II). Deze normen worden vandaag in meer dan honderd landen gehanteerd.

De andere comités die onder de BIB ressorteren zijn het "Committee on the Global Financial System" en het "Committee on Payment and Settlement Systems" (CPSS).

De BIB herbergt voorts het secretariaat van verschillende onafhankelijke organisaties:

  • het Financial Stability Board (FSB) 
  • de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
  • de International Association of Deposit Insurers