Financial Stability Board

 

Op de Top van de G20 die op 2 april 2009 werd gehouden in Londen, werd beslist de Financial Stability Board of FSB (raad voor financiële stabiliteit) op te richten als opvolger van het "Financial Stability Forum". Alle G20-leden evenals Spanje, Nederland, Zwitserland, Singapore en Hong Kong, zijn erin vertegenwoordigd. De Raad brengt de kwetsbare plekken van het internationale financiële stelsel in kaart en stelt oplossingen voor. Hij fungeert ook als forum voor landen, internationale organisaties en sectorverenigingen die belang hebben bij financiële stabiliteit.

 
Samenstelling

De Raad voor financiële stabiliteit bestaat uit:

  • de nationale instanties die over de financiële stabiliteit waken (Ministerie van financiën, centrale bank en/of instanties voor markttoezicht) van: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Frankrijk, Duitsland, Hong Kong, India, Indonesië, Japan, Mexico, Nederland, Korea, Rusland, Saudi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Spanje, Zwitserland, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en de Europese Unie (Europese Centrale Bank en Commissie).
  • sectorverenigingen die normen en codes vastleggen (het Comité van Bazel voor het bankentoezicht, het Committee on the Global Financial System-CGFS, het Committee on Payment and Settlement System-CPSS, de International Association of Insurance Supervisors-IAIS, de International Accounting Standards Boards-IASB en de International Organisation of Securities Commissions-IOSCO).
  • internationale organisaties (de Bank voor Internationale Betalingen -BRI, het IMF, de Wereldbank, de OESO).

 
Bestuur en activiteiten

Het bestuur van de FSB bestaat uit een voorzitter, een stuurgroep of steering committee (operationele leiding), een plenaire vergadering (besluitvormend orgaan dat twee maal per jaar vergadert) en een secretariaat (gevestigd bij de BIB in Bazel).

De de FSB-leden gaan de verplichting aan hun -financiële sector aan een peer review te onderwerpen en internationaal aanvaarde financiële normen in te voeren. 

De FSB formuleert geregeld aanbevelingen en beginselen op het gebied van financiële stabiliteit en kan daarvoor onder andere rekenen op de medewerking van de aangesloten sectorverenigingen.

Samen met het IMF voert het ook early warning exercises (simulatie-oefening voor vroegtijdige waarschuwing) uit om factoren die de financiële stabiliteit bedreigen, op te sporen.

 
Voorgeschiedenis

In 1999 namen de ministers van financiën en de gouverneurs van de centrale banken van de G7 het initiatief voor de oprichting van het "Financial Stability Forum" (FSF), de voorloper van de FSB, om de tekortkomingen op het gebied van financieel toezicht aan te pakken die naar aanleiding van de Aziatische crisis zichtbaar waren geworden.

Het FSF telde 42 leden: de voorzitter die persoonlijk werd aangesteld, drie vertegenwoordigers van elk G7-land (ministerie van financiën, centrale bank en het belangrijkste controleorgaan), een vertegenwoordiger van de centrale bank van Australië, Nederland, Hong Kong en Singapore, twee vertegenwoordigers van het IMF en twee van de Wereldbank, een vertegenwoordiger van de OESO en één van de BIB, twee vertegenwoordigers van elk van de volgende organisaties: het Comité van Bazel voor het bankentoezicht (BCBS), de internationale organisatie van effectentoezichthouders (International Organisation of Securities Commissions  of IOSCO), de internationale organisatie van verzekeringtoezichthouders (International Association of Insurance Supervisors of IAIS), een vertegenwoordiger van het internationaal orgaan voor verslaggevingsregels (International Accounting Standards Board of IASB) en een vertegenwoordiger van elk van de twee comités van experts van de centrale banken, met name het "Committee on the Global Financial System" en het "Committee on Payment and Settlement Systems".

Het FSF kreeg in oktober 2007 van de G7 de opdracht de oorzaken van de financiële crisis te onderzoeken en aanbevelingen te doen om de veerkacht van de financiële markten en instellingen te verbeteren. Het openbaar rapport van het FSF was in april 2008 voltooid en de aanbevelingen werden internationaal aanvaard. Het FSF is nu belast met de follow-up van de naleving van de aanbevelingen.

Op de top van de G20 die op 2 april 2009 in Londen plaatshad, werd besloten het FSF te veranderen in "Financial Stability Board" en het lidmaatschap uit te breiden tot alle landen van de G20 evenals Spanje en de Europese Commissie en deze nieuwe raad een sterker mandaat te geven.