Raad voor Financiële Stabiliteit

 

Op de Top van de G20 die op 2 april 2009 werd gehouden in Londen, werd beslist tot de oprichting van de Financial Stability Board of FSB (Raad voor Financiële Stabiliteit) als opvolger van het "Financial Stability Forum". Alle G20-leden evenals Spanje, Nederland, Zwitserland, Singapore, de Europese Unie en Hong Kong, zijn erin vertegenwoordigd. De FSB heeft als opdracht de zwakke punten van het internationale financiële stelsel in kaart te brengen en maatregelen voor te stellen. De Raad  fungeert ook als forum voor landen, internationale organisaties en sectorverenigingen die belang hebben bij financiële stabiliteit.


Samenstelling

De Raad voor financiële stabiliteit bestaat uit:

  • de nationale instanties die waken over de financiële stabiliteit (samenstelling – zie hoger).
  • sectorverenigingen die normen en codes vastleggen (zoals het Bazels Comité voor het bankentoezicht – zie hoger). .
  • internationale organisaties (de Bank voor Internationale Betalingen -BRI, het IMF, de Wereldbank, de OESO).