Organisatie voor Francofonie (OIF)

 

De Organisation Internationale de la Francophonie werd 1970 in Niamey opgericht en telt vandaag 88 Staten, volwaardige leden, geassocieerde leden en waarnemers die de Franse taal delen. België, een stichtend lid van de organisatie, heeft er twee zetels (het federale België en de Fédération Wallonie-Bruxelles) vanwege de bevoegdheidsverdeling tussen het federale niveau en de gefedereerde entiteiten van België.

De OIF met zetel in Parijs, beschikt verder over zes regionale bureaus en vier permanente vertegenwoordigingen (bij de Verenigde Naties in New York en Genève, bij de Europese Unie in Brussel en bij de Afrikaanse Unie in Addis-Abeba). Om de twee jaar komen de staats- en regeringsleiders van de lidstaten op een top bijeen om de politieke koers te bepalen en de grote richtsnoeren voor de samenwerking vast te leggen. De organisatie staat onder het gezag van een secretaris-generaal van de Francofonie met een mandaat van vier jaar. Sinds 1 januari 2019 neemt de Rwandese Louise Mushikiwabo die functie waar.

De OIF ijvert voor de bevordering van vrede, democratie, mensenrechten, gendergelijkheid, het Frans in het kader van meertaligheid en culturele diversiteit. Vandaag is de OIF gekend voor haar verkiezingswaarnemingsmissies en de jaarlijkse cultuurdagen van de Francofonie.

Kenmerkend voor de OIF zijn haar verschillende "instanties". Zo zijn er twee suborganen: het Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD - Instituut voor duurzame ontwikkeling) in Quebec en het Institut de la Francophonie pour l’Education et la Formation (IFEF - Instituut voor onderwijs en opleiding) in Dakar. Verder betrekt ze bij haar werkzaamheden de vier rechtstreekse actoren van de Francofonie: de Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), de Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), de Université Senghor d’Alexandrie en TV5 Monde. Verder krijgen haar werkzaamheden vorm op twee permanente ministeriële conferenties - de Conférence des Ministres de l’Education des Etats et Gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN, de Conferentie van de ministers van onderwijs van de lidstaten en regeringen van de Francofonie) en de Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES, Conferentie van de ministers van jeugd en sport van de Francofonie) - en de Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF, Parlementaire vergadering van de Francofonie), die een adviserende functie heeft.

De Francofonie organiseert ook grote internationale events met de aangesloten staten en regeringen naar het voorbeeld van de  Jeux de la Francophonie. Deze dagen, die zijn ingegeven door de wil van de staats- en regeringsleiders die de Franse taal delen, om solidariteit onder de Franstalige jeugd tot stand te brengen, bieden de gelegenheid om samen te komen, zich persoonlijk te verrijken en collectief cultuur en sport  te promoten.  Het Comité international des Jeux werd in 1989 op de conferentie van de ministers van jeugd en sport in het leven geroepen en is sinds 2006 een suborgaan van de OIF.

 
Nuttige links:

Algemene website: 
https://www.francophonie.org/

Huidig strategisch kader:
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/sommet_xv_csf_2015_2022_0.pdf

Programmatie zoals herzien op de ministeriële conferentie van Monaco:
https://www.francophonie.org/sites/default/files/2019-10/Programmation_OIF_20019_2022_modif_CMF_36_30102019.pdf

Aanwerving/vacatures:
https://oif.profilsearch.com/recrute/fo_annonce_lister.php