Verenigde Naties

 

De Verenigde Naties is een internationale organisatie die werd opgericht in 1945. België is een van de 51 stichtende leden van de organisatie, die vandaag 193 lidstaten telt. De opdracht en de werkzaamheden van de Verenigde Naties worden gestuurd door de doelstellingen en beginselen die zijn vastgelegd in het oprichtingsverdrag: het VN-Handvest.

Door haar internationaal unieke statuut en de bevoegdheden die het handvest haar verleent, kan de organisatie actie ondernemen om tal van grootschalige uitdagingen aan te gaan waarmee de mensheid in de 21e eeuw wordt geconfronteerd. Denk bijvoorbeeld aan vrede en veiligheid, de klimaatverandering, duurzame ontwikkeling, mensenrechten, ontwapening, terrorisme, humanitaire rampen, gezondheidscrisissen, gendergelijkheid en voedselzekerheid.

De Verenigde Naties heeft ook een belangrijke forumfunctie. De leden kunnen hun standpunten kenbaar maken in de Algemene Vergadering, de Veiligheidsraad en de Economische en Sociale Raad, maar ook in tal van andere organen en commissies die onder het VN-systeem vallen. De organisatie maakt een mondiale dialoog mogelijk die de lidstaten in staat stelt overeenstemming te bereiken en samen problemen op te lossen.

Aan het hoofd van de Verenigde Naties staat de secretaris-generaal. Sinds januari 2017 is dat de Portugees Antonio Guterres.

De Verenigde Naties heeft zijn hoofdzetel in New York, maar is ook nadrukkelijk aanwezig in Addis Abeba, Bangkok, Beiroet, Genève, Nairobi, Santiago en Wenen, en heeft bureaus over de hele wereld. De organisatie telt zes officiële talen: Arabisch, Chinees, Engels, Frans, Russisch en Spaans.

Meer informatie over de Verenigde Naties vindt u op de website https://www.un.org/en/.

 

Belgisch VN-beleid