Belgisch VN-beleid

 

België is een fervent verdediger van de beginselen van het multilateralisme, dat onderdeel is van ons diplomatiek DNA. In een wereld waarin landen steeds afhankelijker worden en samenlevingen onderling meer dan ooit verbonden zijn, is internationale samenwerking een absolute noodzaak. Multilateralisme is bepalend voor internationale stabiliteit, een sterkere democratie en meer welzijn voor iedereen. De Verenigde Naties speelt hierin een doorslaggevende rol.

De doelstellingen van het Belgische buitenland- en ontwikkelingsbeleid zijn afgestemd op die van de Verenigde Naties en zijn gespecialiseerde programma’s, fondsen en agentschappen. Hierbij is ons land voorstander van duurzame en voorspelbare financiële bijdragen en zet het in op een grote politieke betrokkenheid in het VN-systeem. Zo zetelde ons land gedurende de periode 2019-2020 al voor de zesde keer in zijn geschiedenis als niet-permanent lid in de VN-Veiligheidsraad.

Het multilateraal beleid van ons land kadert in dat van de EU. Zo onderschrijft ons land de Conclusies over EU-optreden ter versterking van een op regels gebaseerd multilateralisme die de Raad van de Europese Unie op 17 juni 2019 heeft aangenomen. Hierin pleit de EU voor een doeltreffend, relevant en veerkrachtig multilateraal systeem dat trouw blijft aan de regels en beginselen van het VN-Handvest. Multilateralisme met de Verenigde Naties als kern vormt de hoeksteun van het externe beleid van de EU. Als grootste collectieve financiële bijdrager spelen de EU en haar lidstaten een belangrijke rol bij het vaststellen van de multilaterale agenda. 

Net als de EU steunt ons land de noodzakelijke modernisering van de Verenigde Naties en pleit het voor hervormingen die de organisatie doeltreffender, transparanter, democratischer, representatiever en verantwoordelijker maken. Daartoe zijn betere werkmethodes in de Algemene Vergadering en hervormingen van de Veiligheidsraad van wezenlijk belang. Ook wil België de afstemming versterken tussen de drie grote domeinen waarin de Verenigde Naties actief zijn, namelijk vrede en veiligheid, duurzame ontwikkeling en mensenrechten.

Socio-economisch komt ons land op voor een efficiënt en inclusief multilateralisme. België doet er samen met de internationale gemeenschap alles aan om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te halen en steunt de inspanningen van de Verenigde Naties om de mensenrechten te bevorderen. Zo is ons land kandidaat voor een zitje in de VN-Mensenrechtenraad voor de periode 2023-2025. Sinds de oprichting van dit orgaan in 2006 was België al twee keer lid: 2009-2012 en 2016-2018.
 

Werken bij de Verenigde Naties