Centraal-Europa

 
Baltische staten (Estland, Letland, Litouwen)

Hoewel we Estland, Letland en Litouwen zeker niet over één kam kunnen scheren, kunnen we een toch aantal overeenkomsten vaststellen, ook in hun relaties met België.

Het gaat om drie jonge staten met een dynamisch imago, denken we maar aan Estland, de pionier van e-government en de eerste Baltische staat die toetrad tot de eurozone (2011). Letland en Litouwen willen niet achterblijven en voeren een beleid gericht op een spoedige toetreding tot de eurozone.

Estland, Letland en Litouwen profileren zich meer en meer als transportknooppunt tussen West-Europa en Rusland/Azië. De interesse in België voor de economische activiteiten in en rond de havens van Tallinn (Estland), Riga (Letland) en Klaipeda (Litouwen) neemt trouwens toe. Zo wordt aangeknoopt met een traditie die zijn oorsprong vindt in het samenwerkingsverband voor de handel tussen Hanzesteden (13e-16e eeuw).

Er zijn nog meer raakpunten: door de eeuwen heen werden Estland, Letland en Litouwen, net als België, geconfronteerd met bezettingen. De autoriteiten van deze landen waarderen het feit dat België hun annexatie door de vroegere Sovjet-Unie op het einde van Wereldoorlog II nooit erkende.

Het positieve imago van België heeft niet alleen wortels in het verleden.

Ook onze militaire samenwerking draagt hiertoe bij. Zo was België in 2004 de eerste NAVO-lidstaat die zich bereid verklaarde de “NATO Air Policing” boven het Baltische luchtruim op zich te nemen. Daarnaast konden de staatsbezoeken van ZM de Koning aan Litouwen (2006), Letland (2007) en Estland (2008) op veel bijval rekenen.

Ten slotte hebben de Baltische landen ook veel belangstelling voor onze know how inzake EU dossiers. Zodoende bieden de EU-voorzitterschappen van Litouwen (2e helft 2013), Letland (1e helft 2015) en Estland (1e helft 2018) mogelijkheden voor een intensivering van de bilaterale relaties.

 
Bulgarije

Bulgarije is lid van de NAVO (2004) en van de Europese Unie (2007). De Euro-Atlantische instellingen vormen een uitstekend kader voor de betrekkingen van Bulgarije met België.

Het EU-lidmaatschap van Bulgarije heeft geleid tot een algemene economische en maatschappelijke ontwikkeling. De economie groeit sinds een aantal jaren sneller dan het EU-gemiddelde.

Belangrijke uitdagingen blijven een aanhoudend negatieve demografische ontwikkeling en emigratie, de strijd tegen corruptie en georganiseerde misdaad en de strijd tegen sociale ongelijkheid en armoede, de hervorming van het gerechtelijk apparaat, van het onderwijs- en gezondheidsstelsel en de situatie van de media.

Bulgarije hecht een bijzonder belang aan het uitbreidingsproces van de Westelijke Balkan. Dit vormde het zwaartepunt van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU tijdens het eerste semester van 2018.

In 2019 werd de 140ste verjaardag gevierd van het aanknopen van bilaterale betrekkingen tussen België en Bulgarije in 1879. In datzelfde jaar keurde Bulgarije een grondwet goed, die ingegeven is door het Belgische voorbeeld, een duidelijk bewijs van de goede sfeer waarin deze betrekkingen tot stand zijn gekomen.

Bulgarije was in 2020 de 47e klant van België (uitvoer naar Bulgarije: 705,4 miljoen euro) en de 36 e leverancier (invoer uit Bulgarije: 1,1 miljard euro). België tekende een negatieve handelsbalans op, ter waarde van 443,7 miljoen euro. Er zijn belangrijke en gediversifieerde investeringen van België in Bulgarije.

In het raam van het Bulgaarse voorzitterschap van de Raad van de EU vonden er verschillende ministeriële bezoeken plaats, waaronder het bezoek van de Eerste Minister Charles Michel tijdens de Top van 17 mei 2018. De Bulgaarse President Rumen Radev werd op 1 februari 2018 op audiëntie ontvangen door Koning Filip.

Op 15 juni 2021 vonden de bilaterale politieke consultaties in Sofia plaats. De Belgische delegatie werd geleid door de Directeur-Generaal voor Bilaterale Zaken, Anick Van Calster.

 
Roemenië

Roemenië heeft sinds zijn toetreding tot de EU in 2007 een economische sprong voorwaarts gemaakt. In 2019 heeft Roemenië een succesvol voorzitterschap van de Raad van de EU waargenomen. Sinds 2004 is het land lid van de NAVO.

De diplomatieke betrekkingen tussen het Koninkrijk België en het Vorstendom Roemenië dateren van 1880.

Roemenië beschouwt België als een betrouwbare partner binnen de EU en de NAVO en de handelsbetrekkingen. Ook de Belgische investeringen in Roemenië gaan in stijgende lijn.

België bekleedt de 9e plaats als buitenlands investeerder. In 2018 bedroeg het totaal van Belgische investeringen in Roemenië 2,276 miljard euro.

Roemenië was in 2020 de 27e klant van België (uitvoer naar Roemenië: 2,0 miljard euro) en de 37e leverancier (invoer uit Roemenië: 1,1 miljard euro). België tekende een positieve handelsbalans op, ter waarde van 873,2 miljoen euro.

Op 1 oktober 2019 werd de Roemeense President Klaus Iohannis door Zijne Majesteit de Koning ontvangen, ter gelegenheid van de opening van Europalia Roemenië. Tijdens diens bezoek werd President Iohannis vergezeld door de Minister van Buitenlandse Zaken Ramona Manescu.

De bilaterale betrekkingen bevatten sinds meer dan twintig jaar ook nog een ander luik als teken van solidariteit tussen de Belgische en de Roemeense burgers, namelijk de steun die sinds de laatste jaren van de dictatuur van Ceaucescu wordt verleend aan Roemeense dorpen op het platteland en die de laatste jaren vooral via Actie Dorpen Roemenië/Opération Villages Roumains loopt.

 
Višegradlanden (Hongarije, Polen, Slowakije, Tsjechië)

Hongarije

Hongarije opende in 1989 als eerste het IJzeren Gordijn tussen Oost en West: een belangrijke stap naar de hereniging van Europa en het herstellen van oude banden, ook die met België.

Tussen België en Hongarije bestaat een lange traditie van solidariteit. Na Wereldoorlog I, toen Hongarije getroffen werd door de armoede, ving België Hongaarse kinderen op en verschafte het aan duizenden werkloze Hongaren werk in onze mijnbouw. Na de onderdrukking van de Hongaarse revolutie in 1956 konden 6.000 Hongaarse vluchtelingen in België terecht. Net als de andere Hongaren, die zich eerder in België vestigden, integreerden ze zich probleemloos.

De vreedzame omwenteling op het einde van de Koude Oorlog en het EU-lidmaatschap van Hongarije verruimden het draagvlak voor onze betrekkingen. Het gezamenlijke EU-voorzitterschap van Hongarije, België en Spanje (2010-2011) verliep vlot. Hongarije kon een beroep doen op de Europese know how van ons land. Op zijn beurt maakte België kennis met Hongaarse prioriteiten zoals de Hongaarse minderheden in Centraal-Europa en de samenwerking met andere staten langs de Donau.

Dankzij zijn centrale ligging in Europa trekt Hongarije veel buitenlandse investeerders aan. Ook 300 Belgische ondernemingen zijn in Hongarije aanwezig. België staat er in de Top 10 van de buitenlandse investeerders.

Ook hier is er sprake van een traditie. Belgisch kapitaal was in de negentiende eeuw betrokken bij de uitbouw van de Hongaarse mijnbouw en spoorwegen. In de middeleeuwen werkten landbouwers uit onze gewesten mee aan de ontwikkeling van de wijnbouw in de Tokaij-streek. Vandaag de dag is dit, naast Boedapest en het Balatonmeer, een van de toeristische troeven van Hongarije.

 
Polen

Polen is de grootste EU-lidstaat in Centraal-Europa. Zij kende sinds de maatschappelijke omwenteling onder druk van de vrije vakbond “Solidarnosc” een spectaculaire evolutie. De organisatie van EURO 2012 (het EK-voetbal in Polen en Oekraïne) was een mooi visitekaartje van de ontwikkeling van de Poolse economie en infrastructuur.

Ook al plaatste België zich niet voor EURO 2012, toch zijn we een vaste speler op de Poolse markt. België behoort tot de Top 10 van de buitenlandse investeerders. Dit heeft ongetwijfeld bijgedragen tot de Europese integratie van Polen.

Ons land blijft inspelen op het potentieel van de Poolse markt met zijn 36 miljoen consumenten. Hiervan getuigt de actieve Belgische economische diplomatie en de uitbouw van een netwerk van ereconsulaten in Gdynia/Gdansk, Krakow, Bydgoczsz en Poznan. Het is allicht meer dan een detail dat de hoogste wolkenkrabber in Warschau gebouwd werd door een Belgische onderneming.

Op politiek vlak zorgden de EU-voorzitterschappen van België (2e helft 2010) en Polen (2e helft 2011) voor een verdieping van de relaties. Polen toonde veel belangstelling voor de internationale ervaring van België. Polen is voor België dan weer een referentiepunt voor de analyse van de toestand in het oostelijk nabuurschap (Oekraïne, Belarus, Moldova, Georgië,…) en Rusland.

Polen is al langer een factor van betekenis in België. Poolse eenheden o.l.v. Generaal Maczek namen deel aan de bevrijding van België in Wereldoorlog II. In de eerste helft van de 20e eeuw vestigden ca. 60.000 Polen zich in de Belgische industriebekkens. Na de opening van de onze arbeidsmarkt dragen tienduizenden Polen, die op permanente of tijdelijke basis in België verblijven, bij tot onze economie.

 
Slowakije

Slowakije werd na zijn onafhankelijkheid in 1993 bekend als de “Tatra Tijger”. Het land dankte die naam aan de snelle economische groei tegen de achtergrond van structurele hervormingen en vele buitenlandse investeringen, bv. in de automobielindustrie en haar toeleveringsbedrijven

In 2009 was Slowakije de tweede nieuwe EU-lidstaat in Centraal-Europa die erin slaagde om de voorwaarden te vervullen voor toetreding tot de eurozone.

De historische banden tussen Slowakije en België mogen dan al minder uitgesproken zijn dan met andere landen in Centraal-Europa, toch ontwikkelde het land zich tot een middelgrote economische partner van België. In 2006 werd een Belgisch ereconsulaat in Kosice geopend. Enerzijds wou men aldus inspelen op het economisch potentieel van Oost-Slowakije (dat ook een springplank is naar Oekraïne en Rusland). Anderzijds leek dit nuttig in het licht van de ontwikkeling van het toerisme in het Tatra-gebergte op de grens van Slowakije met Polen.

De politieke betrekkingen tussen België en Slowakije, zijn probleemloos goed en worden gekenmerkt door gelijklopende posities in diverse dossiers. De samenwerking tussen onze landen binnen de Europese en internationale instellingen verloopt goed. Dit bewees onze gelijktijdig lidmaatschap van de VN-veiligheidsraad (2007).

 
Tsjechië

Na de Fluwelen Revolutie in 1989 onder leiding van schrijver/politicus Vaclav Havel groeide Tsjechië uit tot een populaire bestemming. Niet alleen Belgische toeristen die Praag bezoeken, maar ook onze bedrijven voelen zich thuis in Bohemen en Moravië. België behoort tot de top-10 van de investeerders in Tsjechië: de ca. 200 Belgische bedrijven zijn goed voor 30.000 jobs. België is een belangrijke speler in de Tsjechische banksector.

Minder bekend is dat de professionele wielerploeg rond Tom Boonen (Omega Pharma/Quick Step) grotendeels met Tsjechisch kapitaal (van investeerder Zdenek Bakala) gefinancierd wordt.

België hecht veel belang aan politiek overleg en samenwerking met EU-lidstaten met vergelijkbare grootte. Dit geldt ook voor Tsjechië. Op politiek vlak leidden de EU-voorzitterschappen van Tsjechië (2e helft 2009) en België (2e helft 2010) tot een intensivering van de politieke contacten, zoals ook bleek uit het officieel bezoek van President Vaclav Klaus aan België in 2011.

In 2015 zijn Mons en Pilzen samen de culturele hoofdstad van Europa. Pilzen is o.a. de thuisstad van componist Bedrich Smetana (“Ma Vlast”) en van autopionier Emil Skoda. Op het einde van Wereldoorlog II werkten Belgische eenheden mee aan de bevrijding van Pilzen door het Amerikaanse leger. Ook Tsjechen (en Slowaken) waren betrokken bij de bevrijding van België.