Noord-Amerika

 
Canada

België heeft zeker een plaats in het collectieve geheugen van de Canadezen door de rol die de Canadese soldaten hebben gespeeld in de Eerste (o.m. de slag bij Passchendaele) en Tweede Wereldoorlog (o.m. de “Battle of the Scheldt”). Daarnaast is er grote belangstelling voor wat er in België op het vlak van de staatshervorming gebeurt.

De politieke relaties tussen Brussel en Ottawa zijn uitstekend, getuige de geregelde officiële werkbezoeken en de bilaterale contacten in de marge van internationale vergaderingen. Premier Charles Michel bezocht Ottawa en Montreal in juni. Verder zijn er bezoeken van delegaties van de Gewesten en Gemeenschappen en ook zakenmensen. In 2015 trok een prinselijke handelsmissie naar het westen van Canada.

Canada en België delen heel wat doelstellingen inzake buitenlands beleid en in multilaterale fora staan beide landen vaak op dezelfde lijn. Canada heeft een Ambassade in Brussel; België heeft een Ambassade in Ottawa. Bij het Belgische Consulaat-Generaal in Montreal, dat onder andere zorgt voor de consulaire dienstverlening aan onze landgenoten, staan 16.000 Belgen ingeschreven. Zij maken deel uit van de ongeveer 150.000 Belgen of Canadezen met Belgische origine die, volgens Canadese statistieken, in Canada gevestigd zijn.

Ook de Belgische Gewesten en Gemeenschappen hebben nauwe economische en culturele banden ontwikkeld met de Canadese deelstaten (“provincies”). Economische en handelsvertegenwoordigers van de drie Gewesten zijn aanwezig in Montreal en in Toronto. Daarnaast heeft de Franse Gemeenschap ook een afvaardiging in Québec-stad, de hoofdstad van de provincie Québec. Het Brussels Gewest heeft een kantoor geopend in Vancouver, de havenstad aan de westkust van Canada. De provincie Québec heeft tevens een vertegenwoordiging in Brussel.

De bilaterale handel wordt de laatste tien jaar gekenmerkt door een exportcijfer dat in waarde fluctueert tussen de 1,86 en 2,37 miljard euro. De Canadese importcijfers schommelden de laatste 10 jaar tussen de 1,08 en 2,82 miljard euro. Canada realiseerde in 2016 een handelsoverschot met ons land van iets meer dan een half miljard euro.

Handel draait in de eerste plaats rond chemische producten, maar met 23 procent van de Canadese uitvoer naar België is ook de diamant belangrijk. Canada is de derde producent van ruwe diamant in de wereld en meer dan de helft daarvan wordt in Antwerpen verkocht. Dat maakt van ons land de eerste handelspartner van de Northwest Territories, waar de diamantmijnen zich bevinden.

Onder EU-landen is België de zesde buitenlandse investeerder in Canada, op wereldschaal is ons land de zestiende investeerder. De Belgische investeringen in Canada belopen rond de 4 miljard euro per jaar. Er zijn een vijftigtal Belgische dochterondernemingen in Canada en ongeveer evenveel Canadese dochterondernemingen in België. De bekendste zijn Bombardier Transport en McCain Foods.

 
Verenigde Staten van Amerika (VSA)

België en de VS knoopten diplomatieke relaties aan in 1832 en sindsdien zijn de banden tussen beide landen alleen maar sterker geworden. Vandaag zijn onze politieke relaties vooral ingebed in de trans-Atlantische dialoog, waarin de EU en de VS met elkaar overleggen over belangrijke dossiers van politieke, economische of juridische aard, met betrekking tot beide continenten en, in de huidige globalisering, ook tot de rest van de wereld. België is een betrouwbare NAVO-bondgenoot en werkt samen met de VS aan de strijd tegen het terrorisme en andere veiligheidskwesties.

De economische betrekkingen met de Verenigde Staten zijn zeer intens. Binnen de Europese Unie is België de zesde belangrijkste exporteur van goederen naar de VS en de derde belangrijkste leverancier van diensten. De totale waarde van de handel in goederen en diensten tussen België en de VS bedraagt ongeveer 66 miljard euro op jaarbasis. België heeft een overschot op de handelsbalans voor diensten en een negatieve balans voor goederen. België is de twaalfde belangrijkste investeerder in de VS. Inzake tewerkstelling is België zelfs de tiende investeerder in de VS met meer dan 150.000 werknemers in 2015, vooral in de chemische nijverheid en de groothandel. De totale waarde van de Belgische investeringen in de VS (47 miljard euro) ligt iets hoger dan de Amerikaanse investeringen in België (46,9 miljard euro), die goed zijn voor zowat 126.000 arbeidsplaatsen.

Door de geschiedenis heen emigreerden tienduizenden Belgen naar de VSA en verkregen er de Amerikaanse nationaliteit. Vandaag zijn er zowat 25.000 Belgen die op permanente of tijdelijke basis wonen in de VS, geregistreerd bij de Belgische Ambassade in Washington of onze Consulaten-Generaal in Atlanta, Los Angeles en New York. In België wonen ruim 40.000 Amerikanen, op permanente basis of tijdelijk tewerkgesteld voor overheidsinstellingen of bedrijven.

Tekenend voor de goede relaties met de VS zijn de talrijke bilaterale bezoeken. Vermelden we het Koninklijk bezoek aan New York (2007), de Prinselijke missies in Seattle (2008), New York/Washington/Boston (2011), California (2013) en Texas (2016). In 2017 mocht ons land zowel Vicepresident Pence als President Trump in Brussel verwelkomen. Daarnaast zijn er ook talrijke bezoeken van leden van federale en deelstaatregeringen, van delegaties van Parlement en Administratie en uiteraard van zakenmensen.

 
Mexico

De relatie met Mexico, goed voor 120 miljoen inwoners, gaat terug op de zestiende eeuw. Pedro de Gante (Pieter van Gent, 1480-1572) was een van de eerste christelijke missionarissen in de nieuwe wereld en stichtte in Mexico-Stad de eerste Europese school. De Belgische gemeenschap in Mexico is net als de Mexicaanse in België relatief bescheiden, maar de relaties zijn uitstekend.

Er zijn een tachtigtal Belgische investeerders actief in Mexico. België is onder de EU-landen één van de belangrijkere handelspartners. Onze handelsbalans met Mexico is traditioneel negatief. Het gros van de Belgische investeringen situeert zich in de dienstensector, en verder in handel en nijverheid. In 2015 en 2016 vonden vijf gewestelijke economische missies plaats naar Mexico.

België en Mexico onderhouden ook actieve culturele en wetenschappelijke banden. Sinds 1990 bestaat er aan de Universiteit Antwerpen een Instituut voor Mexicaanse Studies.

De politieke relaties tussen België en Mexico zijn uitstekend, getuige de geregelde officiële bezoeken en de bilaterale contacten in de marge van internationale vergaderingen. De meest recente bilaterale politieke consultaties vonden plaats in november 2016 in Mexico. Onze vorsten ontmoetten de Mexicaanse President voor het laatst in Brussel in juni 2015.

Naast de federale aanwezigheid zijn ook Vlaanderen (FIT) en Wallonië (AWEX) vertegenwoordigd. De Vlaamse vertegenwoordiging behartigt ook de belangen van Brussels Export.