Noord-Amerika

Canada

België heeft zeker een plaats in het collectieve geheugen van de Canadezen door de rol die de Canadese soldaten hebben gespeeld in de Eerste (o.m. de slag bij Passchendaele) en Tweede wereldoorlog (o.m. de “battle of the Scheldt”). Daarnaast is er grote belangstelling voor wat er gebeurt in België op het vlak van de staatshervorming.

De politieke relaties tussen België en Canada zijn uitstekend, getuige waarvan de geregelde officiële- en werkbezoeken en de bilaterale contacten in de marge van internationale vergaderingen. België en Canada zijn partners in tal van multilaterale fora en delen talrijke objectieven van buitenlands beleid. België heeft een Ambassade in Ottawa, en Canada één in Brussel.

Ook de Belgische gewesten en gemeenschappen hebben nauwe economische en culturele banden ontwikkeld met de Canadese deelstaten (“provincies”). Economische en handelsvertegenwoordigers van de drie gewesten zijn vertegenwoordigd in Montreal en in Toronto. Daarnaast heeft de Franse gemeenschap ook een afvaardiging in Québec Ville, hoofdstad van de provincie Québec; het Brussels Gewest heeft een kantoor geopend in Vancouver een haven aan de westkust van Canada. De provincie Québec heeft tevens een vertegenwoordiging in Brussel.

De handelsstromen tussen beide landen bedroegen in 2012 ruim 3,7 miljard euro. De handelsbalans vertoont de laatste jaren eerder een evenwichtig beeld met een klein overschot voor België. Canada schommelt rond de 20ste plaats als exportmarkt van België. De provincie Ontario is hierbij de belangrijkste eindbestemming, gevolgd door de provincie Québec. Belangrijker nog dan dit goederenverkeer zijn de handel in diensten en de wederzijdse investeringen.

Canada, met een oppervlakte van 325x België en ruim 3x onze bevolking, telt een belangrijke Belgische gemeenschap (22.000 personen met Belgische nationaliteit). Daarnaast zijn er ongeveer 180.000 Canadezen die een Belgische afkomst aangeven.

 
Verenigde Staten van Amerika (VSA)

België is in de VSA vooral gekend dankzij Brussel als zetel van de NAVO en de instellingen der Europese Unie (EU). Vele Amerikanen weten dat België in de twee wereldoorlogen bevrijd werd met aanzienlijke offers van Amerikaanse soldaten. Amerikanen weten ook dat het goed leven is in ons land; ze waarderen onze gastvrijheid en de levenskwaliteit. Maar de relaties tussen onze landen gaan uiteraard verder dan lekkere chocolade en goed bier.

Onze politieke en vriendschapsrelaties zijn zowat even oud als ons land zelf; de diplomatieke relaties werden aangeknoopt in 1832 en sindsdien zijn die banden steeds sterker geworden. Vandaag zijn onze politieke relaties vooral ingebed in de trans-Atlantische dialoog, waarin de EU en de VSA met elkaar overleggen over belangrijke dossiers van politieke, economische of juridische aard, met betrekking tot beide continenten maar, in de huidige globalisering, ook tot de rest van de wereld. Onze bilaterale diplomatieke samenwerkingstraditie met de VSA wordt verder gezet, in het bijzonder betreffende de Grote Meren in Centraal-Afrika. De VSA stellen ook de Belgische bijdragen op prijs in de strijd tegen het internationale terrorisme evenals in militaire operaties, zoals onder meer in Afghanistan en Libië.

De economische betrekkingen met de VSA zijn zeer intens.

De wederzijdse handelsstromen tussen België en de VSA bedragen om en bij de 42 miljard euro (2012). Ons land gaat in de rangschikking van Amerikaanse handelspartners grotere landen als India, Australië, Rusland en Spanje vooraf. De VSA zijn onze 5de grootste exportbestemming terwijl België 12e staat in de rangschikking van de landen waarnaar de VSA exporteren.

Ook op het vlak van directe investeringen zijn de VSA een belangrijk partnerland.

De directe investeringen van de VS naar België belopen circa 53 miljard, dat is ongeveer evenveel als de Belgische investeringen naar de VSA.

De meer dan 1.000 Amerikaanse ondernemingen in België zijn goed voor zowat 130.000 arbeidsplaatsen (8% van de Belgische beroepsbevolking). Onder meer in wetenschappelijk onderzoek spelen Amerikaanse bedrijven een bijzondere rol; hun investeringen in onderzoek en ontwikkeling (O&O) vertegenwoordigen 19% van alle O&O in de privésector.

Belgische dochterondernemingen creëren zowat 150.000 arbeidsplaatsen in de VS. Ons land is vooral vertegenwoordigd in de sectoren chemische nijverheid (inclusief pharma) en de groothandel (o.a. Delhaize). België is historisch gezien de 9de investeerder in de VS en de 8ste investeerder qua tewerkstelling.

Door de geschiedenis heen emigreerden tienduizenden Belgen naar de VSA en bekwamen er de Amerikaanse nationaliteit. Vandaag zijn er zowat 22.000 Belgen die op permanente of tijdelijke basis wonen in de VSA, geregistreerd bij de Belgische Ambassade of Consulaten-generaal. In België wonen er ruim 40.000 Amerikanen, op permanente basis of tijdelijk tewerkgesteld voor overheidsinstellingen of bedrijven.

Tekenend voor de goede relaties met de VSA zijn de talrijke bilaterale bezoeken. Vermelden we het koninklijk bezoek aan New York (2007), de prinselijke missies in Seattle (2008) en New York/Washington/Boston (2011), en naar California (juni 2013). Daarnaast zijn er ook talrijke bezoeken van leden van federale en deelstaatregeringen, van delegaties van Parlement en Administratie en uiteraard van zakenmensen.