Aanvraag van een paspoort

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.


Belgen die in België wonen en zijn ingeschreven bij een gemeente, vragen een paspoort aan bij hun gemeente.

Belgen die in het buitenland wonen en zijn ingeschreven bij de Belgische ambassade of consulaat bevoegd voor hun woonplaats, kunnen bij hun ambassade of consulaat een paspoort aanvragen. Wensen ze hun paspoort bij een andere Belgische ambassade of consulaat, of bij doorreis in België bij een provinciale paspoortdienst aan te vragen, dan dienen zij vooraf hiervoor de toestemming te vragen bij hun ambassade of consulaat. Voor meer inlichtingen, zie onze rubriek Andere mogelijkheden.

Belgen die noch in een Belgische gemeente noch bij een Belgische ambassade of consulaat zijn ingeschreven, kunnen geen gewoon paspoort aanvragen. Ze kunnen, enkel in bepaalde noodgevallen, een voorlopig paspoort verkrijgen.