Biometrie doet haar intrede in uw paspoort


In 2004 beet België de spits af met de invoering van paspoorten met een chip waarop persoonlijke gegevens, de handtekening en de foto van de houder van het paspoort zijn opgeslagen. Nu begint een nieuwe fase met de afname van vingerafdrukken.


Harmonisering op Europees niveau 

Deze maatregelen gelden voor om en bij 500 miljoen Europese burgers. Met de nieuwe biometrische paspoorten wordt voldaan aan een vereiste van de Europese Unie.

Met de invoering van het biometrische paspoort voor EU-burgers wil de Europese Unie de veiligheid verhogen:

  • van de burger zelf die zeker is dat ze een reisdocument bezit dat haast niet kan worden vervalst en dat hem meer bescherming biedt tegen identiteitsfraude;
  • van het grondgebied via de bestrijding van identiteitsfraude die steeds vaker voorkomt en waarmee tal van lidstaten worden geconfronteerd.  


Wanneer, hoe en waarom?

Het beginsel is hetzelfde, maar er zijn lichte verschillen in de procedures en de gevolgen naargelang u in België of in het buitenland verblijft.

Voor meer inlichtingen, kies hier de relevante rubriek: