Nieuwe procedure


De nieuwe biometrische paspoorten bevatten 4 soorten gegevens:

  1. gegevens betreffende uw identiteit en nationaliteit
  2. de afdruk van 2 vingers, bij voorkeur de wijsvingers (vanaf 12 jaar)
  3. uw foto
  4. uw handtekening


Reken op nauwelijks enkele minuten om uw foto, vingerafdrukken en handtekening te registreren.

Nieuwe criteria voor uw foto

U moet één pasfoto meebrengen voor uw paspoortaanvraag. De gemeenteambtenaar zal controleren of deze conform is met de I.C.A.O.-normen die door Europa worden opgelegd.

Indien dit niet het geval is, moet u terugkomen met een nieuwe foto die wel conform is.

Denk er dus aan om op voorhand na te gaan of aan de nieuwe verplichte criteria voldaan is.

 

Nieuwe procedure 
Kwaliteitseisen voor de foto 
Uitzonderingen 
Europese regelgeving