Bewaring van gegevens

 
Verplichte bewaring gedurende 3 maanden

Wanneer u een paspoort aanvraagt in België, zijn wij verplicht uw gegevens gedurende 3 maanden te bewaren in de database “Productie van paspoorten", wat het mogelijk maakt :

  1. Uw paspoort aan te maken.
  2. Onmiddellijk een nieuw paspoort aan te maken in geval van een productiefout of een administratieve fout. U hoeft dan niet terug te komen om nieuwe gegevens te laten registreren.   

Na de termijn van 3 maanden, worden  uw gegevens uit de database "Productie van paspoorten" verwijderd.

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door de FOD, staat in ons
 gegevensbeschermingsbeleid (PDF, 547.6 KB).