Bewaring van gegevens

 
Verplichte bewaring gedurende 3 maanden

Wanneer u een paspoort aanvraagt in België, zijn wij verplicht uw gegevens gedurende 3 maanden te bewaren in de database “Productie van paspoorten", wat het mogelijk maakt:

  1. uw paspoort aan te maken
  2. onmiddellijk een nieuw paspoort aan te maken in geval van een productiefout of een administratieve fout. U hoeft dan niet terug te komen om nieuwe gegevens te laten registreren.   

Na de termijn van 3 maanden worden  uw gegevens uit de database "Productie van paspoorten" verwijderd.

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door de FOD staat in onze  Privacyverklaring (PDF, 308.16 KB).

 Formulier recht van inzage van mijn persoonsgegevens (PDF, 367.1 KB)