Bewaring van gegevens

 
Verplichte bewaring gedurende 3 maanden

Wanneer u een paspoort aanvraagt in België, zijn wij verplicht uw gegevens gedurende 3 maanden te bewaren in de database “Productie van paspoorten", wat het mogelijk maakt:

  1. uw paspoort aan te maken
  2. onmiddellijk een nieuw paspoort aan te maken in geval van een productiefout of een administratieve fout. U hoeft dan niet terug te komen om nieuwe gegevens te laten registreren.   

Na de termijn van 3 maanden worden  uw gegevens uit de database "Productie van paspoorten" verwijderd.

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door de FOD staat in onze  Privacyverklaring (PDF, 308.16 KB).

 Formulier recht van inzage van mijn persoonsgegevens (PDF, 367.1 KB)

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.