Een nieuw paspoort aanvragen

 

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.

 

COVID-19

Het aanvragen van paspoorten blijft mogelijk in onze posten evenals in de Belgische gemeenten, onder voorbehoud van eventuele beperkende maatregelen die lokaal worden genomen. Gelieve contact op te nemen met het paspoortbureau vooraleer u zich ter plaatse begeeft.

Alle zendingen met de ‘’mobiele kit’’ zijn tot nader order opgeschort.

 

De procedure die u dient te volgen hangt af van de leeftijd van de persoon die een paspoort nodig heeft.


Kinderen jonger dan 6 jaar

  1. Druk het  paspoortaanvraagformulier voor kinderen jonger dan 6 jaar (PDF, 129.65 KB) af en vul in.
  2. Voeg hierbij een pasfoto van het kind - in kleur en zonder nietjes.
  3. Stuur dit alles op naar de consulaire post waar het kind is ingeschreven.

In bepaalde gevallen kan de post u enkele bijkomende documenten vragen vooraleer het paspoort af te leveren.

 
Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar

1. Druk het  paspoortaanvraagformulier voor volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar (PDF, 133.6 KB) af en vul in.

2. Stuur dit formulier op naar de consulaire post waar u ingeschreven bent (of het kind ingeschreven is). Een foto is niet nodig. In bepaalde gevallen kan de post u enkele bijkomende documenten vragen vooraleer het paspoort af te leveren.

3. Wacht op het akkoord van de post waar u ingeschreven bent om een afspraak te maken om uw handtekening en uw biometrische gegevens te registreren, namelijk:

  • Een foto van uw gezicht, op de post genomen (vanaf 6 jaar). Indien u over een recente kleurenfoto beschikt, aarzel dan niet deze mee te brengen. Wij geven de voorkeur aan foto’s die ter plaatse worden genomen maar in uitzonderlijke gevallen kan een foto ingescand worden.
  • Digitale vingerafdrukken van 2 vingers (vanaf 12 jaar).

U kunt uw biometrische gegevens op verschillende plaatsen laten registreren (zie Andere mogelijkheden).

 
U bent in geen enkele consulaire post ingeschreven?

Sinds de inwerkingtreding van het Belgisch Consulair Wetboek op 15 juni 2014, kunt u niet langer een gewoon biometrisch paspoort (met een geldigheidsduur van 7 jaar, 5 jaar voor minderjarigen) verkrijgen bij een Belgische vertegenwoordiging in het buitenland. Indien u nog steeds in een Belgische gemeente bent ingeschreven, moet u bij uw gemeente een biometrisch paspoort aanvragen.

Indien noodzakelijk, kunt u echter een voorlopig paspoort (met een geldigheidsduur van maximaal 1 jaar) aanvragen bij een Belgische vertegenwoordiging in het buitenland.