Bewaring van gegevens

 
Verplichte bewaring gedurende 3 maanden

Wanneer u een paspoort aanvraagt, zijn wij verplicht uw gegevens gedurende 3 maanden te bewaren in de database “Productie van paspoorten", wat het mogelijk maakt :

  1. Uw paspoort aan te maken.
  2. Onmiddellijk een nieuw paspoort aan te maken in geval van een productiefout of een administratieve fout. U hoeft dan niet terug te komen om nieuwe gegevens te laten registreren. 


Een facultatieve bewaring van 7 jaar

Enkel op uw vraag mogen wij uw gegevens gedurende 7 jaar bewaren.

Deze bewaring laat ons toe om een duplicaat van uw paspoort te laten maken zonder dat u naar uw post hoeft terug te keren om opnieuw uw gegevens te laten registreren. Dit kan uiteraard enkel in een aantal zeer specifieke gevallen:

Situatie Geldigheidsdatum van het nieuwe paspoort Prijs van een nieuw paspoort
Administratieve of productiefout Identiek aan deze van het foutieve paspoort of van het verloren/gestolen paspoort Gratis
Verlies of diefstal Prijs van een nieuw paspoort (79 € voor volwassenen, 35 € voor kinderen)


Paspoort verloren, gestolen of met een fout of gebrek?

Contacteer in dit geval de consulaire post waar u bent ingeschreven.

Er wordt samen met u bekeken welke stappen zijn aangewezen. 

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door de FOD, staat in ons
 gegevensbeschermingsbeleid (PDF, 212.85 KB).