Bewaring van gegevens

 
Verplichte bewaring gedurende 3 maanden

Wanneer u een paspoort aanvraagt, zijn wij verplicht uw gegevens gedurende 3 maanden te bewaren in de database “Productie van paspoorten", wat het mogelijk maakt :

  1. Uw paspoort aan te maken.
  2. Onmiddellijk een nieuw paspoort aan te maken in geval van een productiefout of een administratieve fout. U hoeft dan niet terug te komen om nieuwe gegevens te laten registreren. 


Een facultatieve bewaring van 7 jaar

Enkel op uw vraag mogen wij uw gegevens gedurende 7 jaar bewaren.

Deze bewaring laat ons toe om een duplicaat van uw paspoort te laten maken zonder dat u naar uw post hoeft terug te keren om opnieuw uw gegevens te laten registreren. Dit kan uiteraard enkel in een aantal zeer specifieke gevallen:
 

Situatie Geldigheidsdatum van het nieuwe paspoort Prijs van een nieuw paspoort
Administratieve of productiefout Identiek aan deze van het foutieve paspoort of van het verloren/gestolen paspoort Gratis
Verlies of diefstal Prijs van een nieuw paspoort (79 € voor volwassenen, 35 € voor kinderen)


Paspoort verloren, gestolen of met een fout of gebrek?

Contacteer in dit geval de consulaire post waar u bent ingeschreven.

Er wordt samen met u bekeken welke stappen zijn aangewezen. 

Verdere informatie over de verwerking van uw gegevens door de FOD, staat in onze  Privacyverklaring (PDF, 308.16 KB).

 Formulier recht van inzage van mijn persoonsgegevens (PDF, 367.1 KB)