Prijs en leveringstermijn

 

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kunt u in deze lijst opzoeken of uw ambassade of consulaat specifieke informatie over uw verblijfplaats op de eigen website bekendmaakt.

 

COVID-19

Het aanvragen van paspoorten blijft mogelijk in onze posten evenals in de Belgische gemeenten, onder voorbehoud van eventuele beperkende maatregelen die lokaal worden genomen. Gelieve contact op te nemen met het paspoortbureau vooraleer u zich ter plaatse begeeft.

Alle zendingen met de ‘’mobiele kit’’ zijn tot nader order opgeschort.

 

U moet uw paspoort betalen in de plaatselijke valuta bij de consulaire post waar u uw aanvraag registreert omdat alleen deze post de exacte prijs (afhankelijk van de wisselkoers) kan berekenen.

De paspoorten die door onze ambassades en consulaten worden afgegeven, hebben steeds dezelfde  prijs (PDF, 102.22 KB) in euro, ongeacht de plaatselijke valutakoers. Deze prijs varieert afhankelijk van:

  1. het aantal pagina’s (32 of 64)
  2. de leeftijd van de aanvrager (minderjarig/meerderjarig).

De prijs omvat:

  • een federale taks (behalve bij paspoorten voor kinderen jonger dan 18 jaar),
  • de productiekosten (afhankelijk van het aantal pagina’s van het paspoort),
  • de kosten voor de internationale levering, van de producent naar de ambassade of het consulaat.

 
Wanneer en hoe ontvangt u uw paspoort?

Uw paspoort is binnen de tien werkdagen bij de consulaire post waar u uw aanvraag hebt geregistreerd.

Als u dit bij de registratie hebt gevraagd, kan de consulaire post het paspoort per post toesturen. Dit gebeurt op uw verantwoordelijkheid en kosten.

U kunt uw paspoort natuurlijk zelf afhalen of daartoe een volmacht geven. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door de consulaire post gebruikte model of van  dit document (DOCX, 38.1 KB).

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de post waar u uw aanvraag registreert.

Bij een paspoortaanvraag bij een andere consulaire post of een Belgische gemeente, wordt die automatisch doorgestuurd naar uw post van inschrijving voor akkoord. De leveringstermijn begint maar te tellen na goedkeuring (in het informaticaprogramma) van uw post.

U vindt alle informatie over prijzen en leveringstermijnen van de Belgische gemeentebesturen hier.