Andere aanvraagmogelijkheden

 

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kunt u in deze lijst opzoeken of uw ambassade of consulaat specifieke informatie over uw verblijfplaats op de eigen website bekendmaakt.

 

Zowel op de FOD Buitenlandse Zaken als in onze diplomatieke en consulaire posten zijn we ons wel bewust van de problemen die voor sommigen onder u, die in het buitenland wonen, voortkomen uit de verplichting uw paspoort in eigen persoon aan te vragen. Dit is jammer genoeg de prijs die moet betaald worden om te kunnen beschikken over een nog veiliger paspoort dat voldoet aan de eisen van Europa.

Binnen de grenzen van de wettelijke en technische middelen waarover wij beschikken stellen wij u evenwel meerdere kosteloze alternatieven voor.


1. Vraag uw paspoort waar u wil

Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar moeten zich persoonlijk aanmelden in de consulaire post om hun handtekening, foto (vanaf 6 jaar) en vingerafdrukken (vanaf 12 jaar) te laten registreren.

Als u bij een consulaire post bent ingeschreven, kunt u voor de aanvraag van een paspoort op verschillende plaatsen terecht:

 • Bij de consulaire post waarbij u bent ingeschreven
 • Bij elke andere Belgische consulaire post (stad waar u werkt, waar u de vakantie doorbrengt, …)
 • Bij een gemeentebestuur in België:
  • De laatste gemeente waarbij u in België was ingeschreven;
  • Of de gemeente waar u geboren bent (indien u nooit in België hebt gewoond);
  • Of een gemeente naar keuze (indien u nooit in België hebt gewoond en niet in België bent geboren).
 • Ter gelegenheid van de dienstreis van een consul met een “mobiele kit” in uw regio. Enkele  posten (PDF, 82.32 KB) beschikken over mobiele biometrische apparatuur waarmee ze geregeld naar ver van de post gelegen gebieden met een grote Belgische gemeenschap reizen. De dienstreizen worden op voorhand op de website, in de nieuwsbrief of per mail aangekondigd. 

Sinds 1 januari 2018 werken alle Belgische consulaire posten en alle gemeentebesturen met hetzelfde programma voor paspoortaanvragen. Het is dus niet langer nodig dat u vooraf de toestemming van de post waarbij u bent ingeschreven, vraagt voor de registratie van uw aanvraag in een andere post of bij een Belgisch gemeentebestuur.

Na de controle van uw aanvraag in het programma, geeft de post waarbij u bent ingeschreven via elektronische weg de toestemming voor de productie van uw paspoort. Als zich een probleem stelt, zal de post contact met u opnemen over de aanvraag. De levertermijn loopt dus vanaf het ogenblik waarop uw post de aanvraag goedkeurt.

Het paspoort wordt afgegeven door de post of de gemeente waar u de aanvraag hebt gedaan.


2. Laat uw biometrische gegevens afnemen vooraleer u deze nodig heeft voor een nieuw paspoort

U bent toevallig voor het werk of in uw vrije tijd in de stad waar uw eigen of om het even welke consulaire post gelegen is maar u heeft nog niet onmiddellijk een nieuw paspoort nodig. U kan van de gelegenheid gebruik maken om uw biometrische gegevens te laten registreren. In dit geval maakt u gebruik van de "preregistratie":

1. Druk het  formulier verzoek tot pre-registratie (PDF, 149.9 KB) af, vul het in en stuur dit samen met een recente pasfoto naar de post waar u ingeschreven bent.

2. Wacht op het akkoord van uw post van inschrijving en maak dan een afspraak voor een gratis pre-registratie in de post van uw keuze:

 • uw handtekening (vanaf 5 jaar)
 • uw foto (vanaf 5 jaar)
 • de vingerafdrukken van 2 van uw vingers (vanaf 11 jaar).

3. Vanaf het moment van de pre-registratie, heeft u 1 jaar om uw  effectieve paspoortaanvraag (PDF, 128.67 KB) per post op te sturen naar de consulaire post waar u ingeschreven bent. U moet dit paspoort pas betalen op het moment dat u overgaat tot een effectieve paspoortaanvraag (er is geen meerkost omdat u gebruik maakt van de pre-registratie, de prijs van het paspoort blijft hetzelfde).

De pre-registratie is niet mogelijk in België.