FAQ

 
Waarom moet ik naar de ambassade of het beroepsconsulaat gaan, terwijl er vlakbij een ereconsul is?

Het is de bedoeling paspoorten af te geven die door alle derde landen worden erkend en die het reizen vergemakkelijken. Het best bereiken we dit door onze ambassades en beroepsconsulaten de exclusiviteit ter zake te geven. België heeft net als tal van andere Europese landen ervoor gekozen de ereconsulaten niet uit te rusten met de apparatuur die nodig is voor het afnemen van biometrische gegevens.


We hebben 3 kinderen tussen 2 en 10 jaar die geen vingerafdrukken moeten laten afnemen en we wonen op 500 km van het consulaat. Moeten we de kinderen toch meenemen om de paspoorten aan te vragen?

Enkel kinderen van 6 jaar of ouder moeten bij het indienen van de paspoortaanvraag aanwezig zijn. Van kinderen jonger dan 12 jaar worden geen vingerafdrukken afgenomen, maar van kinderen vanaf 6 jaar wordt wel een foto genomen en ze moeten hun paspoort ondertekenen. Ze moeten dus aanwezig zijn. Hou ook rekening met de rubriek Andere mogelijkheden en met de mededelingen van uw ambassade of consulaat.


Mijn paspoort is nog geldig. Mag ik het nog gebruiken?

Absoluut. Het blijft zonder beperkingen geldig tot de vervaldatum.


Waar worden mijn biometrische gegevens bewaard?

Al uw biometrische gegevens worden opgeslagen in de chip van uw paspoort. Deze bevindt zich in de achterflap van uw paspoort.

Wanneer u een paspoort aanvraagt, bewaren we uw gegevens gedurende 3 maanden. Dit laat ons toe het paspoort te produceren maar vermijdt ook dat  u naar uw post moet terugkeren indien u bij aankomst van het paspoort een fout ontdekt. Na 3 maanden worden uw gegevens vernietigd.

Op uw vraag kunnen we uw gegevens echter gedurende 7 jaar bewaren. In geval van een administratieve of productiefout, van verlies of diefstal, kunnen we een duplicaat van uw paspoort produceren (met dezelfde geldigheidsdatum dan uw oorspronkelijk paspoort) zonder dat u naar uw consulaire post hoeft terug te keren. Voor meer informatie, raadpleeg de rubriek Bewaring van uw gegevens.


Ik heb gevraagd mijn gegevens 7 jaar te bewaren. Kunnen deze worden gebruikt wanneer mijn huidig paspoort vervalt en ik een nieuw nodig heb?

Neen, de Europese regelgeving laat dit niet toe. Bij elke nieuwe paspoortaanvraag, moet u zich persoonlijk aanmelden zodat we opnieuw de biometrische gegevens kunnen registreren.

We kunnen de bewaarde gegevens enkel gebruiken om een duplicaat van uw paspoort te produceren in geval van een administratieve fout, productiefout, verlies of diefstal. Dit duplicaat heeft dezelfde geldigheidsdatum dan uw oorspronkelijk paspoort.


Mijn paspoort is gestolen. Ik heb gevraagd mijn gegevens gedurende 7 jaar te bewaren en ik wil deze nu gebruiken voor de aanvraag van een duplicaat. Waarom moet ik de volledige prijs van een nieuw paspoort betalen als het nieuwe (duplicaat) nog maar twee jaar geldig is?

Omdat de administratieve kosten en productiekosten voor elk paspoort dezelfde zijn, of het nu gaat om een nieuw paspoort van 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen) of een duplicaat met een kortere geldigheidsduur.

in tegenstelling tot veel andere landen, gaan wij akkoord met een bewaring van de biometrische gegevens gedurende 7 jaar. Dit is een dienstverlening die enkel in België wordt aangeboden om tegemoet te komen aan een burger die een paspoort heeft verloren of van wie zijn paspoort werd gestolen. Vroeger werd deze persoon verplicht terug te keren naar zijn post om een nieuw betalend paspoort aan te vragen, zelfs indien het gestolen/verloren paspoort nog een lange geldigheidsduur had. Met het huidige systeem kan deze burger nu kiezen wat hem/haar het beste uitkomt. Het is een afweging tussen de resterende geldigheidsduur en het ongemak om zich opnieuw naar de post te verplaatsen. Indien het paspoort nog 4 jaar geldig is, is het waarschijnlijk goedkoper een duplicaat aan de volle prijs te betalen dan zich naar de post te verplaatsen om een nieuw paspoort met 7 jaar (5 jaar voor minderjarigen) geldigheid aan te vragen.


Ik heb een pre-registratie gedaan maar ik ben het aanvraagformulier dat men mij toen heeft meegegeven verloren. Hoe kan ik een paspoort aanvragen en gebruik maken van de gegevens van mijn pre-registratie?

Vul in dit geval het  Noodaanvraagformulier (PDF, 90.82 KB) in en stuur dit op naar de consulaire post waar u momenteel bent ingeschreven.