Reisdocument voor vluchtelingen, staatlozen of vreemdelingen

Bepaalde vreemdelingen die in België verblijven, kunnen een Belgisch reisdocument aanvragen dat dienst doet als het nationale paspoort dat ze niet kunnen verkrijgen..

Als u in deze situatie verkeert, moet u vanaf 1 januari 2018 een reisdocument bij uw gemeentebestuur aanvragen.

 
U bent een erkend vluchteling of staatloos 

U kunt de aanvraag rechtstreeks bij uw gemeentebestuur doen. U moet uw verblijfstitel (kaart A, B, C, D, F(+)) en een normconforme foto meebrengen. Kinderen jonger dan 12 jaar moeten in het bezit zijn van een identiteitsbewijs voor een kind van minder dan 12 jaar.

Als uw papieren en uw status in orde zijn, registreert uw gemeentebestuur de aanvraag van een reisdocument meteen.

U kan uw reisdocument in gewone, dringende of superdringende procedure aanvragen aan de volgende  tarieven (PDF, 164.47 KB).

 
U bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of niet staatloos 

Om een aanvraag bij uw gemeentebestuur te kunnen indienen, moet u eerst de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen.

1. Ga aan de hand van  deze vragenlijst (PDF, 239.05 KB) na of u voldoet aan de voorwaarden en welk(e) document(en) u moet indienen om een reisdocument voor een vreemdeling te kunnen aanvragen.

2. Als u aan de voorwaarden voldoet, stuurt u een e-mail naar passeport@diplobel.fed.be (met het onderwerp: "Aanvraag van een reisdocument voor een vreemdeling”) of een brief (FOD Buitenlandse Zaken, Directie Reis- en identiteitsdocumenten, dienst C2.2 Individuele dossiers & nationale regelgeving, Karmelietenstraat 15, 1000 Brussel) met vermelding van de volgende gegevens:

  • Uw naam en voornamen
  • Uw geboorteplaats
  • Uw nationaliteit
  • Een kopie van uw verblijfstitel
  • Eventueel een kopie van andere documenten betreffende uw situatie.

De aanvraag voor een minderjarig kind wordt ingediend door de ouder(s) of voogd.

3. Zodra u de toestemming van de FOD Buitenlandse Zaken (per mail) hebt ontvangen (de onderzoekstermijn bedraagt circa 6 weken), hebt u 2 weken de tijd om uw aanvraag persoonlijk bij uw gemeentebestuur samen met de identiteitsdocumenten en een normconforme foto in te dienen.

U kan uw reisdocument in gewone of dringende procedure aanvragen aan de volgende  tarieven (PDF, 164.47 KB).

Een aanvraag in superdringende procedure is niet mogelijk!