Defect paspoort of technische problemen tijdens een aanvraag

 

Wij doen er alles aan om u een paspoort en kwaliteitsvolle service aan te bieden.

Ondanks al onze voorzorgsmaatregelen, zijn wij ook niet vrij van onvoorziene omstandigheden die jammer genoeg soms negatieve gevolgen hebben voor u.

Om die reden hebben wij 2 schadevergoedingsprocedures in voege gebracht:

1. Defect paspoort: bent u van mening dat uw paspoort een productiefout vertoont? Wenst u het te laten vervangen? Hebt u schade geleden als gevolg van deze productiefout? Klik hier voor meer informatie.

2. Technisch of administratief probleem tijdens de paspoortaanvraag: Hebt u ten gevolge van defect materiaal uw paspoortaanvraag niet kunnen laten registreren bij uw bezoek aan uw paspoortadministratie? Hebt u uw gegevens kunnen laten registreren maar heeft uw administratie u gevraagd terug te komen omdat deze verloren zijn gegaan? Hebt u hierdoor schade geleden?

a. U hebt uw aanvraag gedaan in een Belgische gemeente:  klik hier (PDF, 29.64 KB) voor meer informatie
 
b. U hebt uw aanvraag gedaan in een buitenlandse beroepspost:  klik hier (PDF, 25.7 KB) voor meer informatie