Defect paspoort

 

Een defect of beschadigd paspoort kan problemen aan de grens of luchthaven opleveren.

Gelieve daarom zorg te dragen voor uw paspoort, en b.v. plooien en kreuken (b.v. door in broekzak) te voorkomen. Dit kan de chip in het paspoort onbruikbaar maken.

Gratis vervanging van een paspoort waarvan een productiefout na analyse werd bevestigd!

Enkel een paspoort dat een productiefout bevat, kan gratis worden vervangen.

Als u denkt dat uw paspoort een productiefout vertoont, kunt u dit laten onderzoeken.

Richt u rechtstreeks tot uw gemeentebestuur (of uw ambassade of consulaat indien u in het buitenland woont).

Belangrijk om te weten voor u uw aanvraag indient

 1. Het moet gaan om een vermoedelijke productiefout. Een zelf veroorzaakte beschadiging (moedwillig of per ongeluk) geeft geen recht op een gratis vervanging.
 2. Het paspoort met productiefout of met een beschadiging wordt niet terugbezorgd. Deze inlevering is definitief  want een defect of beschadigd paspoort kan niet zonder risico worden gebruikt. Het paspoort zal worden vernietigd.
 3. Als het inderdaad gaat om een productiefout, krijgt u gratis een nieuw paspoort met dezelfde geldigheid (= zelfde begin- en einddatum) als het defecte.


U ondervond financiële schade als gevolg van een fabricagefout in uw paspoort?

Tengevolge van een productiefout in uw paspoort, is uw reis niet verlopen zoals voorzien en u meent schade te hebben geleden:

 • u moest uw vertrek uitstellen of annuleren
 • u moest in het buitenland blijven in afwachting van een nieuw paspoort
 • u moest uw reis onderbreken en naar huis terugkeren

U kunt in dat geval aan de FOD Buitenlandse Zaken een schadevergoeding vragen voor de geleden schade.


Welke zijn de voorwaarden?

 1. Uw paspoort moet een productiefout vertonen. Enkel de paspoortproducent kan dit bevestigen.
 2. U moet bewijzen dat de schade enkel te wijten is aan het defecte paspoort.


Hoe uw aanvraag in te dienen?

Vul het  formulier (PDF, 175.53 KB) in voor aanvraag van schadevergoeding.
Voeg de volgende documenten bij:

 1. Uw defect paspoort. Als u al uw paspoort heeft teruggeven voor vervanging, dan duidt u dit aan op het formulier.
 2. Alle originele bewijsstukken van transport- en/of hotelkosten.
 3. Elk document dat aantoont dat u op de geplande reisdag uw reis niet kon aanvangen of verderzetten wegens een defect paspoort (bv. attest van uw luchtvaartmaatschappij, van een grenscontrole,...)


U stuurt dit alles op naar het volgende adres:

FOD Buitenlandse Zaken,
Directie reis en identiteitsdocumenten
Dienst Logistiek en internationale normen (C2.1)
Karmelietenstraat 15
1000 Brussel


Wat is de termijn om uw aanvraag in te dienen?

U beschikt over 3 maanden om uw aanvraag in te dienen, vanaf het ogenblik dat u de productiefout ontdekte.


Wat gebeurt er daarna?

We brengen u binnen een termijn van 3 maanden op de hoogte van het gevolg dat wij aan uw aanvraag gegeven hebben. Het indienen van een dergelijke aanvraag betekent niet dat wij de aanvraag automatisch aanvaarden.

Als uw aanvraag aanvaardt wordt, stellen we u een bedrag voor als schadevergoeding.