Spoedeisend geval

U bent in België en u moet spoedig kunnen vertrekken?

In dat geval kunt u via een spoedprocedure een paspoort aanvragen bij uw gemeente (als u in België verblijft) of bij de paspoortdienst van een gemeentebestuur (als u in het buitenland verblijft en tijdelijk in België bent).

Via deze spoedprocedure hebt u uw paspoort de werkdag na uw aanvraag, op voorwaarde dat het productiecentrum de aanvraag ontvangt voor 15 u. (als u in het buitenland verblijft, moet uw post van inschrijving de aanvraag dus voor 15 u. in het programma hebben bevestigd opdat met de productie kan worden begonnen).

Een paspoort dat via een spoedprocedure wordt aangevraagd is duurder dan een gewone aanvraag.  Tabel van de prijzen van Belgische paspoorten (PDF, 102.22 KB).

 
U bent in België en moet spoedig kunnen vertrekken om humanitaire redenen?

De FOD Buitenlandse Zaken kan u zeer snel een voorlopig paspoort afgeven voor dringende en aangetoonde humanitaire redenen (bv. een ernstig ongeval, een ziekenhuisopname in ernstige toestand, de verdwijning of het overlijden van een naast familielid in het buitenland) en voor zover een dringend vertrek noodzakelijk en mogelijk is.

Dit voorlopig paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur en kan in tegenstelling tot een gewoon paspoort niet worden gebruikt om naar alle landen te reizen.

De dienst Paspoorten van de FOD Buitenlandse Zaken werkt enkel op afspraak. Buiten de openingsuren kan ook de wachtdienst van de Buitenlandse Zaken u helpen. U kunt beide diensten bereiken op het algemeen nummer 02 501 81 11.

Opgelet: Een voorlopig paspoort wordt enkel afgegeven in uitzonderlijke gevallen en onder strenge voorwaarden. De procedure moet dan ook worden gevolgd.

 

U bent in het buitenland en moet naar België terugkeren of dringend reizen?

U bent op vakantie in het buitenland en u bent uw Belgisch reisdocument (paspoort of identiteitskaart) verloren of het werd gestolen? U hebt een document nodig om naar België terug te keren? U verblijft in het buitenland en moet dringend kunnen vertrekken (naar België of een ander land)?

Onze ambassades en consulaten kunnen, onder bepaalde voorwaarden, een voorlopig paspoort afgeven om u te helpen. Dit voorlopig paspoort heeft een beperkte geldigheidsduur en kan in tegenstelling tot een gewoon paspoort niet worden gebruikt om naar alle landen te reizen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Belgische vertegenwoordiging die bevoegd is voor de plaats waar u zich bevindt.