Veelgestelde vragen over het Belgisch paspoort

 
1. Kan ik als ouder regelen dat een Belgisch paspoort voor mijn Belgisch kind enkel wordt afgegeven met mijn akkoord?

Uw kind woont in België

De huidige wetgeving in België houdt in dat als een ouder een aanvraag voor een Belgisch paspoort voor zijn of haar kind indient, de gemeente ervan uit moet gaan dat de andere ouder hiermee akkoord gaat, behalve als er duidelijke en concrete redenen zijn om aan dit (stilzwijgend) akkoord te twijfelen.

U kunt, als ouders, regelen dat de afgifte van een Belgisch paspoort voor uw Belgisch kind enkel met uw uitdrukkelijk akkoord gebeurt. Lees en gebruik hiervoor het  formulier (DOCX, 16.51 KB).

Het gaat hierbij enkel om een Belgisch paspoort, want België is niet bevoegd voor paspoorten van andere landen.

Als uw kind in het buitenland woont

moet de plaatselijke wetgeving worden toegepast. Ook al gaat het om een Belgisch paspoort en een Belgisch kind, doordat het kind in een ander land woont, moeten de plaatselijke regels inzake ouderlijk gezag worden gerespecteerd. U kunt hiervoor de FOD Buitenlandse Zaken contacteren via mail paspoort@diplobel.fed.be.

 
2. Ik reis met mijn kind maar onze familienaam is niet gelijk. Kan dit problemen opleveren?

Dat een volwassene met een kind met een andere familienaam reist is zeker niet per definitie verdacht of verontrustend. Bij politiecontroles blijkt een andere familienaam van ouder en kind bijna nooit een probleem. Maar als u uitleg en een bewijs bij eventuele vragen over de verschillende familienaam wilt geven, neem een meertalig uittreksel van de geboorteakte mee (te verkrijgen bij het Belgisch gemeentebestuur waar uw kind is geboren/dat de geboorteakte heeft opgemaakt). Ook uw naam staat als ouder hierop vermeld.

 
3. Moet een kind een “ouderlijke toestemming” hebben als hij zonder zijn ouders op schoolreis of met de jeugdbeweging naar het buitenland gaat?

Nee.

De “ouderlijke toestemming” is een praktijk waarbij een ouder of ouders toestemming geven dat hun kind(eren) zonder hen mogen reizen.

Bij een gewone controle van een groep jongeren, in geruststellende omstandigheden als een schoolreis of uitstap of kamp van de jeugdbeweging, zeker in een land van de Europese Unie, is zo’n ouderlijke toestemming niet nodig. Een groep kinderen begeleid door leerkrachten of oudere leiders is vertrouwenwekkend.

Opgelet: Een geldige identiteitskaart of paspoort blijven wel nodig.

Bovendien kan en mag de politie, zelfs met een ouderlijke toestemming, naar meer uitleg vragen als ze vragen of twijfels heeft bij een reisgezelschap.

 
4. Kan een kopie van mijn Belgisch paspoort of identiteitskaart eenvormig aan het origineel worden verklaard?

Nee. 

Maar u kan wel uw gemeente, consulaat of notaris vragen op papier te attesteren dat u in bezit bent van een paspoort of identiteitskaart.

Het attest, met hoofding van de gemeente, consulaat of notaris, zou als volgt mogen luiden:

"Hierbij verklaar ik,  [ambtenaar], dat

naam, voornamen: …

  • geboortedatum: …
  • geboorteplaats: …
  • geslacht: M of V
  • nationaliteit: Belg

titularis is van het Belgische paspoort/de Belgische identiteitskaart

  • nr...
  • afgeleverd op/geldig van: …
  • geldig tot…

Afgeleverd te … op …”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


U kunt zelf een gewone kopie van uw identiteitskaart of paspoort toevoegen.

Als de info dient voor gebruik in het buitenland, moet de burgemeester, schepen van burgerlijke stand of een notaris het tekenen en moet u het eventueel laten vertalen en nadien laten apostilleren of legaliseren.