Nationaliteit


U kunt Belg zijn van rechtswege of het vrijwillig worden. U kunt ook uw Belgische nationaliteit verliezen. Deze rubriek maakt u hierin wegwijs.

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) bevat de wettelijke bepalingen aangaande de Belgische nationaliteit en de Minister van Justitie is “hoeder” van de Belgische nationaliteit. De dienst Nationaliteit van de FOD Justitie waakt dus over de juiste toepassing van het WBN.

Woont u in België, wend u tot uw gemeente voor alle algemene of persoonlijke vragen over nationaliteit. Verblijft u in het buitenland, wend u tot de bevoegde Belgische ambassade of consulaat voor alle algemene of persoonlijke vragen over nationaliteit. 


Toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar

Verkrijging van de Belgische nationaliteit na 18 jaar

Verlies, behoud en herkrijging van de Belgische nationaliteit

Meerdere nationaliteiten

Procedures en documenten

Nationaliteitsattesten