Toekenning van de Belgische nationaliteit voor 18 jaar


Een kind wordt van rechtswege Belg voor de leeftijd van 18 jaar wanneer bepaalde wettelijke voorwaarden voldaan zijn en eventueel als gevolg van een handeling van de Belgische ouder.

Dit is de toekenning van de Belgische nationaliteit.

Er zijn meerdere mogelijkheden: