Geboorte in België


U bent Belg als u:

  • In België geboren is en u voor de leeftijd van 18 jaar of voor de ontvoogding staatloos zou zijn indien u de Belgische nationaliteit niet bezat.
     
    Opgelet: als u geboren bent na 26.12.2006 geldt deze regel niet wanneer uw wettelijke vertegenwoordiger voor u een andere nationaliteit kan verkrijgen door de nodige stappen te ondernemen bij de diplomatieke of consulaire overheden van het land van uw ouders of van één van hen. In dit geval verkrijgt u de Belgische nationaliteit niet zelfs al bezit u bij geboorte geen andere nationaliteit.

OF

  • In België geboren is en u uw enige vreemde nationaliteit voor uw 18de jaar verliest.

OF

  • In België geboren is uit een vreemde ouder die in België geboren is en die in de periode van tien jaar vóór uw geboorte minstens vijf jaar in België woonde.

OF

  • In België geboren is en werd geadopteerd door een in België geboren vreemdeling die er zijn hoofdverblijfplaats heeft gehad gedurende vijf jaar in de loop van de tien jaar vóór de dag waarop de adoptie uitwerking heeft. U wordt Belg op die dag, tenzij u op die dag al 18 jaar oud is of al ontvoogd is.

OF

  • In België geboren is uit vreemde ouders of adoptanten geboren in het buitenland, op voorwaarde dat ze vóór uw twaalfde verjaardag een verklaring tot verzoek van toekenning van de Belgische nationaliteit afleggen. Zij moeten hun hoofdverblijfplaats in België hebben gehad gedurende de tien jaar vóór de verklaring en minstens één van hen moet op het ogenblik van de verklaring toegelaten of gemachtigd zijn tot een wettelijk verblijf van onbeperkte duur in België. Bovendien moet u sinds uw geboorte in België wonen. Alleen de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van uw ouders of adoptanten in België kan de verklaring opnemen. De verklaring moet worden voorgelegd aan het Parket van de procureur des Konings en pas na zijn positief advies wordt ze ingeschreven in de registers. Op de datum van inschrijving wordt u Belg. De verklaring kan nooit op een Belgische consulaire post in het buitenland afgelegd worden.

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kan u contact opnemen met: