Geboorte uit een Belgische ouder


Let op: uw afstamming tot de Belgische ouder (vader of moeder) moet in elk geval duidelijk vaststaan.
 

A. U bent geboren vóór 01.01.1967

U bent Belg als u:

  • Als wettig kind (binnen het huwelijk) geboren werd uit een Belgische vader. In dit geval bent u Belg vanaf geboorte

OF

  • Als u buiten het huwelijk werd geboren en de ouder (vader of moeder) die u eerst erkende Belg was. In dit geval bent u Belg vanaf de erkenning.
     

B. U bent geboren tussen 01.01.1967 en 31.12.1984

U bent Belg indien u voor 01.01.1985 voldeed aan de voorwaarden die hierboven onder punt A worden opgesomd

OF

U bent Belg vanaf 01.01.1985 als u beantwoordt aan de voorwaarden hieronder opgesomd onder punt C.
 

C. U bent geboren na 01.01.1985

U bent Belg als u:

  • In België geboren bent uit een Belgische ouder (vader of moeder)

OF

  • In het buitenland geboren bent EN:

1. Uw Belgische ouder (vader of moeder) is geboren in België of in Belgisch Congo vóór 30 juni 1960 of in Rwanda of Burundi vóór 1 juli 1962

OF

2. Uw Belgische ouder (vader of moeder) is in het buitenland geboren en legt binnen een termijn van vijf jaar na uw geboorte een verklaring af, waarin hij of zij verzoekt aan u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, genoemd "toekenningsverklaring" moet worden afgelegd op de Belgische consulaire beroepspost waarbij uw Belgische ouder ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw ouder zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente. U wordt Belg op de datum van de toekenningsverklaring.

OF

3. Uw Belgische ouder (vader of moeder) is in het buitenland geboren en legt binnen de vijf jaar na uw geboorte geen toekenningsverklaring van de Belgische nationaliteit af maar u krijgt voor uw achttiende jaar geen andere nationaliteit. Indien u voor uw achttiende jaar dan toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische.
 

Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: