Minderjarig en geadopteerd

 
Bent u Belg door adoptie?

U wordt Belg als u nog geen 18 jaar oud bent of nog niet ontvoogd bent door adoptie, op de dag dat deze uitwerking heeft, als u:

  • in België geboren is en geadopteerd werd door een Belg.

OF

  • in het buitenland geboren is en geadopteerd werd door een Belg die geboren is in België of in Belgisch Congo vóór 30.06.1960 of in Rwanda of Burundi vóór 01.07.1962

OF  

  • in het buitenland geboren is en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg indien deze Belgische adoptant binnen een termijn van vijf jaar na de datum waarop de adoptie uitwerking heeft maar vóór uw 18de verjaardag een verklaring aflegt waarin hij of zij verzoekt aan u de Belgische nationaliteit toe te kennen. Deze verklaring, genoemd "toekenningsverklaring" moet worden afgelegd op de Belgisch consulaire beroepspost waarbij uw Belgische adoptant ingeschreven is in het consulaire bevolkingsregister in het buitenland. Als hij of zij in België woont, moet uw adoptant zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. U wordt Belg op de datum van de verklaring.

OF  

  • in het buitenland geboren werd en geadopteerd werd door een in het buitenland geboren Belg die binnen de vijf jaar na uw adoptie geen toekenningsverklaring heeft afgelegd en indien u vóór uw 18de jaar geen vreemde nationaliteit verkrijgt. Indien u vóór uw 18de jaar dan toch een andere nationaliteit verkrijgt, verliest u de Belgische. 

 
Voor meer inlichtingen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: