Verlies, behoud en herkrijging van de Belgische nationaliteit


In bepaalde hieronder vermelde gevallen kunnen zowel meerderjarigen als minderjarigen de Belgische nationaliteit verliezen.

Een persoon ouder dan 18 jaar verliest meer bepaald de Belgische nationaliteit onder bepaalde voorwaarden als er geen behoudsverklaring is afgelegd voor de 28ste verjaardag. Er kan ook vrijwillig afstand worden gedaan van de Belgische nationaliteit.

Minderjarigen kunnen de nationaliteit verliezen als de ouder (vader of moeder) zelf de nationaliteit verliest of bij adoptie door een vreemdeling.

Iedereen die de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen.