Herkrijging


Al wie de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België (met inschrijving in het bevolkingsregister) op grond van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten minste twaalf maanden, een aanvraag tot herkrijging van de Belgische nationaliteit indienen.

U kunt zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de voorwaarden voor de herkrijging van de Belgische nationaliteit.

Wie de Belgische nationaliteit door vervallenverklaring heeft verloren kan enkel opnieuw Belg worden via de procedure van naturalisatie.