Herkrijging

 

Al wie de Belgische nationaliteit in het verleden verloren heeft, kan deze onder strikte voorwaarden opnieuw verkrijgen.

Vanaf 1 januari 2013 kunnen enkel personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België (met inschrijving in het bevolkingsregister) op grond van een ononderbroken wettelijk verblijf sedert ten minste twaalf maanden, een aanvraag tot herkrijging van de Belgische nationaliteit indienen. U kunt zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van uw gemeente voor verdere informatie over de voorwaarden voor de herkrijging van de Belgische nationaliteit.

Sinds 12.07.2018 is het ook mogelijk om de herkrijging van de Belgische nationaliteit aan te vragen vanuit een Belgische consulaire beroepspost, maar enkel wanneer het verlies van de Belgische nationaliteit te wijten was aan de onmogelijkheid om een behoudsverklaring te ondertekenen voor de 28ste verjaardag. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot de consulaire beroepspost die bevoegd is voor uw hoofdverblijfplaats in het buitenland.

Elke verklaring tot herkrijging van de Belgische nationaliteit wordt voorgelegd aan de Procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg. Tegen een eventueel negatief advies van de procureur kan beroep aangetekend worden bij de familierechtbank.

Wie de Belgische nationaliteit door vervallenverklaring heeft verloren kan enkel opnieuw Belg worden via de procedure van naturalisatie.