Behoud


U dient een verklaring tot behoud van de Belgische nationaliteit af te leggen vóór uw 28ste verjaardag indien u:

  • in het buitenland werd geboren na 1 januari 1967

EN

  • in België geen hoofdverblijfplaats heeft gehad tussen uw 18 en 28 jaar.

EN 

  • niet in het buitenland werkt voor de Belgische regering of voor een Belgische vennootschap of vereniging

EN

  • één of meer andere nationaliteiten bezit

EN

  • de Belgische nationaliteit niet verworven heeft na 18 jaar

EN

  • enkel en alleen voor zover u op 12 juli 2018 nog geen 28 jaar oud was: geen Belgisch paspoort noch een Belgische identiteitskaart aanvroeg en verkreeg tussen uw 18e en 28ste verjaardag.

Als u twijfelt of één van de voorwaarden op u van toepassing is, dan raden we u aan toch de behoudsverklaring af te leggen.

Deze behoudsverklaring wordt afgelegd bij de Belgische consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven in het consulaire bevolkingsregister.