Burgerlijke stand

 

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.


Als u Belg bent, worden alle veranderingen in uw burgerlijke staat geregeld door het Belgisch recht. Ook als u in het buitenland verblijft zal het Belgisch recht toegepast worden.

Als u in het buitenland woont, is het van het grootste belang dat u wijzigingen in uw burgerlijke staat aan het beroepsconsulaat van België meedeelt.

De erkenning van buitenlandse akten in België en de overschrijving ervan in Belgische registers van de burgerlijke stand wordt in deze rubriek uitvoerig uitgelegd.

Het hoofd van Belgische beroepsconsulaten in het buitenland kan in bepaalde gevallen ook optreden als ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze rubriek verduidelijkt tevens welke akten kunnen opgemaakt worden.