Relatie van samenleven


Onder “relatie van samenleven” wordt verstaan een toestand van samenleven tussen twee personen die een registratie bij een openbare overheid vraagt en tussen die samenwonende partners geen band schept die evenwaardig is aan een huwelijk.


Het aangaan van een relatie van samenleven in België of in het buitenland

  1. In België:
    U moet u zich wenden tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente waar u als de partners uw gemeenschappelijke gewone verblijfplaats heeft.
    Een Belgische ambtenaar van de burgerlijke stand kan de beëindiging van de relatie van samenleven alleen registreren als het aangaan in België is geregistreerd.

  2. In het buitenland
    Als u in het buitenland een relatie van samenleven wil laten registreren, zal u zich moeten wenden tot de buitenlandse bevoegde overheid. Een Belgisch beroepsconsulaat-generaal of beroepsconsulaat heeft geen enkele bevoegdheid op dit vlak.


Welk recht is van toepassing?

De relatie van samenleven wordt beheerst door het recht van de Staat van eerste registratie en dit ook na verplaatsing van de woon- of gewone verblijfplaats naar een ander land.

Dit recht bepaalt onder meer de mogelijkheid een dergelijke registratie te doen, de gevolgen op de persoon en de goederen van beiden en de oorzaken en voorwaarden van beëindiging van de relatie.

 

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.