Vóór uw vertrek

 
Vestiging van gewone verblijfplaats in het buitenland

Elke Belg die zijn gewone verblijfplaats in het buitenland wil vestigen, moet hiervan ten laatste de dag vóór zijn vertrek aangifte doen bij het gemeentebestuur van zijn woonplaats.

Het gemeentebestuur geeft dan een bewijs van schrapping uit de bevolkingsregisters af.

Op basis van een bewijs dat u zich hoofdzakelijk en legaal in het buitenland gevestigd heeft (kopie verblijfsvergunning, attest van woonplaats van lokale autoriteiten, ...) en een aantal andere documenten kunt u zich vervolgens laten inschrijven op het Belgische beroepsconsulaat dat bevoegd is voor uw nieuwe gewone verblijfplaats. U neemt best vooraf contact op met het Belgische beroepsconsulaat om na te gaan over welke andere documenten het precies gaat.


Fiscale gevolgen

Zodra een persoon afgeschreven is uit de Belgische bevolkingsregisters, verandert zijn fiscale toestand.

De Belgische fiscale reglementering is zeer ingewikkeld en de fiscale toestand kan bovendien verschillen naargelang de bilaterale of multilaterale verdragen waarbij België partij is.

De FOD Buitenlandse Zaken verstrekt geen inlichtingen over de fiscale gevolgen van een vertrek naar het buitenland.

Voor gedetailleerde informatie:

 • Federale Overheidsdienst Financiën
  Administratie van Fiscale Zaken
  North Galaxy, Koning Albert II-laan 33, bus 22
  1030 Brussel
  tel. + 32 2 572 57 57
  Website
 • Bevoegd belastingkantoor in België


Verblijfsvoorwaarden

Voor inlichtingen in verband met de verblijfsvoorwaarden voor Belgen in het buitenland (verblijfsvergunning, werkvergunning, ...) dient u contact op te nemen met de ambassade van het land van verblijf in Brussel.


Sociale zekerheid

Voor meer informatie over sociale zekerheid kunt u op deze pagina terecht.


Pensioen

Voor meer informatie over het pensioen kunt u op deze pagina terecht.

 

Andere vragen

Verdere informatie betreffende wonen in het buitenland kunt u terugvinden op de Federale Portaalsite.