Notariële akten in een Consulaire post


Er bestaat op deze FOD een gecentraliseerd ontvangstsysteem voor ontwerpen van notariële akten.

Dit systeem stelt de notarissen in staat hun ontwerpen van akten, evenals hun praktische vragen naar één elektronisch adres notaribox@diplobel.fed.be over te maken, en staat borg voor een centraal beheer en een betere leesbaarheid van de procedures.

Dit betekent een aanzienlijke tijdswinst voor alle betrokken partijen.