Documenten voor te leggen bij uw inschrijving

 

 

Aangezien de aard van de gevraagde documenten kan verschillen naargelang de lokale omstandigheden, neemt u best vooraf eens contact op met het Belgische beroepsconsulaat. Het beroepsconsulaat mag steeds bijkomende documenten vragen indien deze nodig zouden zijn om uw inschrijving te kunnen aanvaarden.

Eens ingeschreven wordt u verzocht het Belgische beroepsconsulaat steeds op de hoogte te brengen van:

  • Elke adreswijziging binnen de maand na de wijziging door middel van het formulier  Aangifte van adreswijziging (DOCX, 27.39 KB) gestaafd met de nodige bewijsstukken (attest van de lokale administratie, factuur elektriciteit/water of huurovereenkomst).
  • Elke wijziging in de burgerlijke staat van uzelf en uw gezinsleden, door middel van een letterlijk afschrift van de betreffende akte, bijvoorbeeld huwelijks-, scheidings-, geboorte- of adoptieakte, of de verklaring van naamsverandering.
  • Elke wijziging van uw gezinssamenstelling.
  • Elke verandering van nationaliteit door middel van een authentiek stuk/attest afgegeven door de nationale bevoegde autoriteit.
  • Indien u als kiezer geregistreerd bent en uw stemwijze wenst te wijzigen.

 

Het Belgische beroepsconsulaat zal deze veranderingen opnemen in uw administratief dossier en uw gegevens in het Rijksregister bijwerken.