De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar


EID 
 

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.


Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en ingeschreven is in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, kan een Belgische identiteitskaart aanvragen.


1. Wat is de geldigheidsduur van een eID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag: 

Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar
Tussen 18 en 75 jaar
Ouder dan 75 jaar
6 jaar
10 jaar
30 jaar


De eID blijft geldig:

  • in geval van verhuis (naar een andere beroepspost, van of naar België)
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente en de houder zijn vertrek naar het buitenland heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.

De eID verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt
  • indien ze werd verkregen bij een Belgische gemeente na augustus 2008 en de houder zijn vertrek naar het buitenland niet heeft gemeld aan de gemeentelijke administratie.


2. Hoeveel kost een eID?

Een eID kost 20 €, ongeacht de leeftijd van de aanvrager.


3. Waar en hoe een eID aanvragen?

U dient uw aanvraag eID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar u bent ingeschreven.

Hiervoor stuurt u:

  1. Voor een aanvraag eID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier (PDF, 1.05 MB). U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met uw foto en handtekening.
  2. uw betaling van 20 € (ga na bij uw consulaire beroepspost welke betaalmogelijkheden er zijn).
  3. Een pasfoto die voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken.

 
4. Activatie eID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat  kan zijn eID activeren in de post waar hij/zij ingeschreven is, in een andere consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De identiteitskaart en het certificaat kunnen enkel geactiveerd worden in aanwezigheid van de betrokkene. Dat betekent dat ook een eID van een minderjarige tussen 12 en 18 jaar enkel geactiveerd kan worden in aanwezigheid van die minderjarige. Voor de activatie brengt men de identiteitskaart en de PUK-code mee. De activatie van de identiteitskaart en certificaat is nodig om zich te kunnen aanmelden op Belgische overheidswebsites.