De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)


Kids-ID 
 

Deze pagina bevat algemene informatie van de FOD Buitenlandse Zaken. Als u in het buitenland woont, kijk dan in deze lijst na of uw ambassade of consulaat op de eigen website specifieke informatie voor uw woonplaats geeft.


Vanaf 1 oktober 2015 kunnen Belgische kinderen onder de twaalf jaar, die in het buitenland wonen, een Kids-ID verkrijgen bij de Belgische beroepspost waar ze zijn ingeschreven.


1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

Ze verliest haar geldigheid:

  • als ze wordt gemeld als verloren of gestolen
  • indien de foto niet meer op de houder gelijkt


2. Hoeveel kost een Kids-ID?

Een Kids-ID kost 10 €.


3. Waar en hoe een Kids-ID aanvragen?

U dient de aanvraag voor een Kids-ID op te sturen naar de consulaire beroepspost waar het kind is ingeschreven.

  1. Voor een aanvraag Kids-ID bij de consulaire beroepspost gebruikt u het volgende  aanvraagformulier (PDF, 1.09 MB). U vult het bij voorkeur in op uw computer, drukt het af, en vervolledigt het met de foto van het kind en uw handtekening.
  2. Uw betaling van 10 € (ga na bij uw consulaire beroepspost welke betaalmogelijkheden er zijn).
  3. Een pasfoto van het kind dat voldoet aan de normen zoals aangeduid op de website van de FOD Binnenlandse Zaken​.

Pas zodra het formulier, met foto en betaling aan de ambassade of consulaat is bezorgd, wordt de aanvraag verder afgehandeld.

 
4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

 
5. Activatie Kids-ID

Elke Belgische burger die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van een Belgische ambassade of consulaat, die een Belgisch kind heeft dat eveneens is ingeschreven in de consulaire bevolkingsregisters, kan de Kids-ID van zijn/haar kind activeren in een consulaire post in het buitenland of in een Belgische gemeente. De Kids-ID kan geactiveerd worden door de ouders (of de wettelijke vertegenwoordiger) zonder aanwezigheid van het kind. De activatie van certificaten voor de Kids-ID is niet langer toegelaten voor kinderen jonger dan 12 jaar.

Zodra de minderjarige de leeftijd van 12 jaar bereikt heeft, kunnen de certificaten op de Kids-ID geactiveerd worden, maar enkel in aanwezigheid van de minderjarige. Die moet zelf de kaart inbrengen in de kaartlezer en de PUK-code ingeven.