Geldigheid inschrijving

 

De aanvraag tot inschrijving is geldig:

  • vanaf de eerste dag van de vierde maand volgend op de indiening van het formulier (bijvoorbeeld wanneer een consulaire beroepspost het formulier ontvangt op 15 mei 2020, is de inschrijving geldig op 1 september 2020)
  • zolang de Belg ingeschreven blijft in de bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.