Hoe gebeurt de inschrijving als kiezer?

 

  • Bij een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters ontvangt iedere Belg een inschrijvingsformulier van de consulaire beroepspost.
  • De Belgen, die reeds ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters, kunnen steeds een inschrijvingsformulier vragen bij hun consulaire beroepspost.
  • Uiteraard is het mogelijk zelf het formulier rechtstreeks te downloaden, in te vullen, te handtekenen en te bezorgen aan de consulaire beroepspost.
     

Hoe kan u de formulieren indienen?

U mag de formulieren aan de consulaire beroepspost als volgt bezorgen:

  • persoonlijk
  • via de lokale postdiensten
  • per e-mail
  • per fax

 
Naam op het formulier?

Gehuwde kiezers ontvangen het formulier op hun naam naar Belgisch recht. Zij kunnen (in het speciaal voorziene vakje) de naam van hun echtgenoot/echtgenote vermelden indien dit noodzakelijk is voor een meer verzekerde kiescorrespondentie in hun land van verblijf.