Hoe gebeurt de inschrijving als kiezer?

 

  • Bij een aanvraag tot inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters ontvangt iedere Belg een inschrijvingsformulier van de consulaire beroepspost.
  • De Belgen, die reeds ingeschreven zijn in de consulaire bevolkingsregisters, kunnen steeds een inschrijvingsformulier vragen bij hun consulaire beroepspost.
  • Uiteraard is het mogelijk zelf het formulier rechtstreeks te downloaden, in te vullen, te handtekenen en te bezorgen aan de consulaire beroepspost.
     

Hoe kan u de formulieren indienen?

U mag de formulieren aan de consulaire beroepspost als volgt bezorgen:

  • persoonlijk
  • via de lokale postdiensten
  • per e-mail
  • per fax

 
Naam op het formulier?

Gehuwde kiezers ontvangen het formulier op hun naam naar Belgisch recht. Zij kunnen (in het speciaal voorziene vakje) de naam van hun echtgenoot/echtgenote vermelden indien dit noodzakelijk is voor een meer verzekerde kiescorrespondentie in hun land van verblijf.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.