Wat zijn de stemwijzen?

 

Slechts één keuze is mogelijk.

 
1. Persoonlijk in België

De Belg wordt verzocht op de verkiezingsdag naar België te komen en de stemplicht te vervullen in de gemeente van aanhechting. De oproepingsbrief wordt ten vroegste 15 dagen voor de verkiezingsdag in België verstuurd naar het opgegeven adres in het buitenland.

 
2. Bij volmacht in België

De Belg wenst niet naar België te komen en duidt een volmachtdrager aan onder de kiezers van dezelfde gemeente van aanhechting. De woonplaats van deze volmachtdrager kan in België of in het buitenland zijn.

- Voorbeeld 1: Een persoon is als kiezer gehecht aan Gent, deze dient een volmachtdrager aan te duiden onder de kiezers van Gent.

- Voorbeeld 2: Een Belg ingeschreven op de consulaire kiezerslijst van Parijs, die persoonlijk gaat stemmen in Luik, kan door een Belg ingeschreven op de consulaire kiezerslijst van Kopenhagen met eveneens Luik als gemeente van aanhechting als volmachtdrager aangeduid worden.

  • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
  • De volmachtdrager heeft de Belgische nationaliteit.
  • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op verkiezingsdag moet aanmelden op het stembureau in België.
  • De volmachtdrager zal, als bijlage bij zijn eigen oproepingsbrief, een uittreksel van de volmacht ontvangen.

Volmachtformulier

 
3. Persoonlijk in de consulaire beroepspost

De Belg brengt zijn/haar stem uit in de consulaire beroepspost van inschrijving. Ten vroegste vijftien dagen vóór de verkiezingsdag in België wordt een oproepingsbrief ontvangen op het opgegeven adres in het buitenland. De stemming in de Belgische consulaire beroepsposten vindt plaats op de woensdag vóór de verkiezingsdag in België tussen 13u en 21u lokale tijd.

 
4. Bij volmacht in de consulaire beroepspost

De Belg duidt als volmachtdrager een Belgische kiezer aan die ingeschreven is in de consulaire bevolkingsregisters van dezelfde consulaire beroepspost. De gemeente van aanhechting moet daarentegen niet noodzakelijk dezelfde zijn als die van de volmachtdrager.

  • De volmachtdrager mag nog geen volmacht aanvaard hebben van een andere kiezer.
  • De volmachtdrager moet ook akkoord zijn; de aanvaarding van de volmacht heeft immers als gevolg dat deze persoon zich op de dag van de verkiezingen moet aanmelden op het stembureau ingericht in de consulaire beroepspost.

Volmachtformulier

 
5. Per briefwisseling

De Belg ontvangt - op zijn/haar adres in het buitenland - een kiesomslag met een stembiljet, een retouromslag, een identificatieformulier en een verklarende nota.

Deze documenten worden ten vroegste op de 24e dag vóór de verkiezingsdag vanuit België opgestuurd en dienen ten laatste op de verkiezingsdag - voor de sluiting van de stembureaus - opnieuw in België toe te komen. De kiezer draagt zelf de kosten voor deze terugzending.

De termijnen voorzien voor deze stemwijze zijn dus erg kort; het is belangrijk na te gaan of de postverbindingen tussen het land van verblijf en België voldoende goed zijn om de tijdige terugzending van het stembiljet te verzekeren. Is het antwoord op deze vraag onzeker, dan is een andere stemwijze kiezen aangewezen.

 
FAQ

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.