Statistieken 2019

 

In de statistieken hieronder vindt u een overzicht van al de consulaire posten en het aantal ingeschreven kiezers verdeeld per post en per kieskring.

De eerste tabel betreft de verkiezing voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de tweede de verkiezing voor het Europese Parlement. Voor de verkiezing van het Europese Parlement zijn de Belgen die verblijven in landen buiten de Europese Unie en die zich ingeschreven hebben voor de federale wetgevende verkiezingen, automatisch kiezer. Daarentegen hebben de Belgen die in een EU-land verblijven de keuzemogelijkheid om hun stem uit te brengen in hun land van verblijf of om zich in te schrijven en hun stem uit te brengen voor kandidaten op Belgische lijsten. In dit laatste geval moesten ze een expliciete aanvraag daartoe indienen bij hun consulaire beroepspost.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.