Naar België komen


Voor alle vragen over de regels die van toepassing zijn bij een aankomst in België, raadpleeg de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor vragen over de toegang tot het Belgische grondgebied, raadpleeg de website van de FOD Binnenlandse zaken. De website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt momenteel volledig vernieuwd en is nog in opbouw. Merkt u dat er een link niet werkt, ga dan naar de openingspagina van de website: https://dofi.ibz.be/nl