Naar België komen

 

Verplicht formulier voor reizen naar België

Sinds 1 augustus moeten alle personen die vanuit het buitenland naar België terugkeren of naar België reizen en hier langer dan 48 uur verblijven een identificatieformulier (Passagier Lokalisatie Formulier) invullen. U kunt dit formulier hier invullen.

 

Voor alle vragen omtrent de van toepassing zijnde regels bij een aankomst in België, raadpleeg de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ of contacteer de FOD Volksgezondheid via telefoon 0800 14 689 of mail naar info-coronavirus@health.fgov.be.

Voor vragen over de toegang tot het Belgische grondgebied, raadpleeg de website van de FOD Binnenlandse zaken. De website van de Dienst Vreemdelingenzaken wordt momenteel volledig vernieuwd en is nog in opbouw. Merkt u dat er een link niet werkt, ga dan naar de openingspagina van de website: https://dofi.ibz.be/nl