Openbare raadpleging

 

De Europese Commissie heeft besloten een openbare raadpleging te starten over het vooruitzicht van de digitalisering van de visumprocedure (E-visa) en over de oprichting van een EU-portaalsite voor online visumaanvragen, gericht op volgende doelgroepen: de reisindustrie, Europese agentschappen die rechtstreeks of onrechtstreeks te maken hebben met het visumbeleid van de EU, visumaanvragers en het grote publiek. 

Het doel van deze raadpleging is de Europese Commissie te voorzien van de meningen van de hierboven genoemde belanghebbenden, om een interne discussie op gang te brengen die kan leiden tot de indiening van een ontwerp voor een Europese verordening, die erop gericht is in de toekomst aanvragers de mogelijkheid te bieden hun visumaanvraag online in te dienen en het huidige visum (in de vorm van een papieren sticker) te vervangen door een digitaal visum (e-visum).

Daartoe heeft zij de lidstaten van de EU verzocht aan deze raadpleging de grootst mogelijke bekendheid te geven. U wordt daarom uitgenodigd om deze vragenlijst te beantwoorden tot 3 juni 2021. Alle praktische instructies vindt u in de inleiding van de vragenlijst.