Luchtvaartmaatschappijen – beperkingen EU

 

Om de veiligheid in Europa verder te verbeteren, besliste de Europese Commissie - in samenspraak met de luchtvaartinspectiediensten in de verschillende lidstaten - om luchtvaartmaatschappijen waarvan werd aangetoond dat ze niet veilig zijn, niet langer te laten opereren binnen het Europese luchtruim.

De lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod of – beperking kan teruggevonden worden op de website van de Europese Commissie: Lijst van luchtvaartmaatschappijen met een exploitatieverbod in de EU.

Deze link wordt ter indicatie gepubliceerd. Het kan voor reizigers nuttig zijn deze lijst te raadplegen voordat zij zich vliegtuigtickets aanschaffen.