Orkaan

 
Raadgevingen voor reizigers en expats die wonen/verblijven in een orkaangevoelig gebied

Ieder jaar krijgen vooral de Caraïbische en de zuidoost-Aziatische regio een aantal zware tropische stormen en orkanen (tyfonen in Azië) te verwerken. Iedere doortocht van een orkaan toont telkens weer de vernietigende kracht van dit natuurverschijnsel aan.

Wanneer een orkaanwaarschuwing wordt gelanceerd, verdient het vooral aanbeveling de evolutie van het weer in de regio op de voet te volgen. Dergelijke weerinfo kan worden teruggevonden op volgende websites: Weather en NHC (voor de VS en de Caraïben) en het Joint Typhoon Warning Center voor Azië.

Inlichtingen kunnen eveneens bekomen worden bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België: telefoonnummer: 0900/27349 - e-mail: rmi_info@oma.be.

De beste bescherming tegen de risico's die deze fenomenen meebrengen (stormvloed, inlandse overstromingen en zware rukwinden), schuilt in de eerste plaats in een goede preventieve planning. Onderstaande nuttige voorzorgsmaatregelen worden dan ook meegegeven aan eenieder die er woont of ernaartoe reist.

 
Algemene richtlijnen voor kortstondige verblijven (reizen)

 • Reizigers dienen ermee rekening te houden dat vluchten in geval van orkaan of hevige storm geschrapt kunnen worden. Informeer bij uw reisagent of de vliegtuigmaatschappij.
 • Blijf de toestand op de voet volgen via de radio of specifieke weerbulletins. Neem desnoods contact op met uw reisagent en informeer bij hem over de schikkingen die deze eventueel getroffen heeft. 
 • Stormen en orkanen leiden veelal tot aanzienlijke infrastructuur- en communicatieproblemen (geen elektriciteit, telefoon- en e-mailverkeer zwaar gehinderd) wat contacten met of vanuit het buitenland sterk kan bemoeilijken. Denk er na de orkaan aan eerst familie in België te verwittigen of stuur een SMS naar een kennis en vraag hem dit bericht door te sturen aan anderen. Lukt dit niet, dan kan u nog steeds beroep doen op de dichtstbijzijnd gelegen diplomatieke vertegenwoordiging. 
 • Bij hevige tropische stormen worden elektriciteit en water reeds op voorhand afgesneden, teneinde nog meer schade te vermijden. Reizigers wordt derhalve aangeraden voldoende voorraad drinkwater en voedsel voor enkele dagen bij zich te hebben (zie noodkit voor rampen).

In geval van problemen ter plaatse, kunnen landgenoten ook steeds terecht bij de Belgische diplomatieke en consulaire posten.

 
Richtlijnen voor langdurige verblijven

Als u in het buitenland woont, vergeet uw aanwezigheid niet te melden bij de ambassade of het consulaat van België.

 
Evacueren of niet?

Afhankelijk van het feit of men al dan niet in een risicogebied woont of verblijft, zal de vraag rijzen naar de opportuniteit dan wel verplichting tot evacuatie.
In de regel zullen de lokale overheden vooral een evacuatiebevel uitvaardigen voor de inwoners van kustgebieden, lager gelegen regio's, overstromingszones of bewoners van woningen die niet orkaanbestendig zijn (vb. prefabs of stacaravans).

Wanneer de autoriteiten een evacuatie (aan)bevelen, dan dient u dit onmiddellijk op te volgen.

 
Bijkomende richtlijnen in geval van evacuatie

 • zorg dat de afstand naar een veiliger gebied niet te groot is teneinde grote verkeersproblemen te vermijden; kies dus voor de dichtstbijzijnde "shelter" of een hotel/motel buiten de gevarenzone en stippel op voorhand de route uit.
 • Zorg ervoor dat de woning goed is afgesloten, vensters en deuren vergrendeld en alle apparatuur losgekoppeld.
 • Zorg vóór vertrek voor een volle benzinetank en haal desnoods extra geld af bij een bankautomaat. 
 • Neem voorgeschreven geneesmiddelen of andere bijzondere medische items (o.a. brillen) mee.
 • Vertrek liever op tijd en wacht niet tot de massale uittocht begint. De kans bestaat dan immers dat u niet tijdig meer de gevarenzone zult kunnen verlaten.
 • Blijf de toestand op de voet volgen via de radio of specifieke weerbulletins.
 • Voorzie een apart plan voor uw huisdieren; niet alle shelters laten deze toe.

 
Voor de thuisblijvers

Voor diegenen die niet (dienen te) evacueren, volgen enkele nuttige voorzorgsmaatregelen.

Maatregelen en leidraden (vóór het orkaanseizoen)

 • Breng - indien nodig - de nodige verstevigingen aan in de woning: garagepoorten zijn vaak een zwak punt; zorg dus dat ze beter bestand zijn tegen de druk van windstoten; voorzie ook verstevigingen voor venster- en deuropeningen;
 • Zorg voor noodverlichting;
 • Voorzie een "safe room" (een ruimte of vertrek zonder ramen noch buitendeuren) waar u zal schuilen tijdens een orkaan. In sommige gevallen zijn de veiligste plaatsen niet in de woning zelf, maar elders in uw dorp/de stad.
 • Maak dat de beplanting in uw tuin én omstaande bomen geen gevaar vormen bij windstoten. Snoei dood of verzwakt hout of overhangende takken van alle bomen. Elk niet vastgehecht voorwerp nabij uw woning is een potentieel gevaar!
 • Leg een reserve emmers en dweilen aan. Hou ook klein gereedschap bij de hand.
 • Voorzie ontsnappingsroutes uit de woning en verzamelpunten.
 • Duid een kennis of familielid buiten het risicogebied aan als enig aanspreekpunt waar iedereen bij terecht kan.
 • Leg noodnummers dicht bij de telefoon en zorg dat uw kinderen weten hoe en wanneer het noodnummer te draaien.
 • Leg een noodkit voor rampen aan.
 • Hou een transistorradio bij de hand en vervang de batterijen ervan om de zes maanden, zoals bij rookdetectoren.
 • Volg eventueel EHBO-, CPR- of andere nuttige cursussen.

Bij de aankondiging van een storm/orkaan

 • Luister naar de berichtgeving op de radio en/of naar de richtlijnen van de ambassade;
 • Volg nauwgezet de aanbevelingen van de (lokale) overheden;
 • Hou uw kinderen bij u;
 • Breng alles wat door de wind kan worden meegenomen naar binnen;
 • Sluit ramen en deuren goed af. Vergrendel deze desnoods met houten planken.
 • Hou de telefoonlijn voldoende vrij zodat u ook bereikbaar blijft voor de hulpdiensten zelf. Indien u familie heeft in België, waarschuw ze en laat hen deze informatie verder circuleren.

Net voor de komst van de storm/orkaan

 • zoek toevlucht tot de "safe room" of tot een van de toevluchtsoorden die de hulpdiensten daartoe hebben aangeduid;
 • doof eventuele vlammen (kaarsen, haard);
 • blijf naar de radio luisteren.

Tijdens de doortocht van de storm/orkaan

 • blijf uit de buurt van ramen;
 • begeef u zeker niet buitenshuis voor herstellingen aan ramen of daken;
 • schakel alle elektrische apparatuur uit.

Verlaat de safe room niet al vorens het einde van de alarmfase op de radio werd aangekondigd, zelfs al mildert de wind (er is immers weinig of geen wind in het oog van een orkaan).

 
Na de storm/orkaan

 • Raak geen gevallen kabels of bedrading aan.
 • Neem contact op met de dichtstbijzijnde Belgische ambassade of het Belgisch consulaat teneinde uw gezondheidstoestand mee te delen en te informeren naar eventuele veiligheidsrichtlijnen.