Wat te doen vóór, tijdens en na een tsunami

 

Een tsunami bestaat uit meerdere golven die onregelmatig aanspoelen. Vooraf daalt de waterspiegel vaak en trekt de zee zich terug. Dit fenomeen is een waarschuwing van de natuur waarmee ernstig rekening moet worden gehouden. Niet alle aardbevingen hebben een tsunami tot gevolg. Een kleine tsunami op een bepaald punt van de kust kan enkele kilometers verder zeer hevig zijn. Elk tsunamialarm moet daarom ernstig worden opgevolgd. De eerste golf is niet altijd de grootste.

 
Vóór een tsunami:

 • Schrijf u en uw gezinsleden in bij het Belgische consulaat of de Belgische ambassade van het land waar u verblijft. Laat weten wanneer u naar het buitenland gaat of voor langere tijd afwezig bent. 
 • Volg de berichtgeving over de tsunami en geef de informatie door. 
 • Ga na of er tsunamigevaar bestaat in het gebied waar u woont of wel eens komt en of het gebied bij een tsunami wordt geëvacueerd. 
 • Ga na op welke afstand van de kust en op welk niveau van de zeespiegel u woont. Instructies voor een evacuatie kunnen op basis hiervan worden gegeven. 
 • Ga na welk gebied in uw buurt veilig is en bereken de tijd die nodig is om er te voet naartoe te gaan. 
 • Houd rekening met de bouwnormen in tsunamigebied. 
 • Stel een lijst op van voorwerpen die bij een tsunami kunnen weggespoeld worden en breng deze voorwerpen in veiligheid in geval van een tsunamialarm. 
 • Denk na over oplossingen om de risico’s en de schade bij een overstroming te beperken. Berg waardevolle goederen en belangrijke papieren zo hoog mogelijk op in uw woonst. 
 • Bespreek een mogelijke tsunami met uw gezin, wat iedereen in dat geval moet doen en spreek een verzamelpunt af. Stel een crisisplan op. Duid ook een gemeenschappelijke contactpersoon aan voor alle gezinsleden voor het geval onderling contact niet meer mogelijk is. Deze persoon woont bij voorkeur iets verder af. Na een tsunami zijn langeafstandsgesprekken meestal nog mogelijk, terwijl het lokale netwerk het laat afweten. 
 • Stel een evacuatieplan op. Het komt er niet zozeer op aan, zo ver mogelijk van de kust weg te gaan, maar wel een plek op te zoeken die zo hoog mogelijk ligt. U moet deze plaats binnen 15 minuten te voet kunnen bereiken. Bereid u voor op een evacuatie te voet en denk eraan dat na een natuurramp niet alle wegen meer bruikbaar zijn. Maak u vertrouwd met de verschillende evacuatieroutes. 
 • Stel een noodkit samen die u in geval van een evacuatie meeneemt, met inbegrip van water en onbederfelijke voedingswaren. 
 • Zie erop toe dat uw kinderen steeds in het bezit zijn van een identiteitsfiche met nuttige informatie en telefoonnummers (adres, bloedgroep, contactpersonen, noodoproepnummers, telefoonnummer van de ambassade. 
 • Ga na wat uw verzekering dekt in geval van een tsunami.

 
Tijdens een tsunami:

 • Luister naar de radio zodra een tsunamialarm werd gegeven. Ga weg van grote wateren. Als u aan zee bent en er is een aardbeving, ga dan onmiddellijk naar het binnenland. Wacht niet tot het tsunamialarm wordt gegeven. Ga weg van rivieren en waterlopen die in zee uitmonden. 
 • Als u in een gebied woont dat bij een tsunami wordt geëvacueerd, verlaat dit gebied bij een tsunamialarm onmiddellijk. Blijf kalm en begeef u ordentelijk naar een vooraf bepaald evacuatiegebied of naar een ander veilig gebied. Neem uw huisdieren mee. 
 • Als u niet snel naar het binnenland kunt gaan, ga dan op een hoger gelegen plaats schuilen (minimaal 35 m boven de zeespiegel). Een gebouw in gewapend beton met meerdere verdiepingen kan bescherming bieden. Ga naar de derde of hoogste verdieping. 
 • Volg de raad van de bevoegde autoriteiten op. Wacht op de toestemming van de autoriteiten om naar het tsunamigebied terug te keren. Het kan meerdere uren duren eer het tsunamialarm volledig wordt opgeheven. 
 • Breng uzelf en uw goederen in veiligheid. Keer niet terug om nog iets op te halen. 
 • Als u op school bent op het ogenblik dat het tsunamialarm wordt gegeven, volg de instructies van de leerkrachten of van andere leden van het onderwijzend personeel op. 
 • Help kwetsbare personen bij de evacuatie. 
 • Tracht niet het natuurfenomeen gade te slaan. Als u de golf ziet aankomen, betekent dit dat u te dichtbij bent en niet meer weg geraakt. 
 • Doe niet aan watersport. Probeer niet op de golf te surfen.

 
Als u in een boot op zee bent:

 • Als u zich op volle zee bevindt, blijf er dan. 
 • Als de boot in de haven ligt ligt, verdubbel de trossen. De passagiers moeten zich naar het vasteland en zo snel mogelijk naar het binnenland begeven. 
 • Neem contact op met de havenautoriteiten. 
 • Als u de tijd hebt om het zeeruim te kiezen, doe dit op een gedisciplineerde manier en houd rekening met andere boten. Vergewis u ervan dat u voldoende tijd hebt om de open zee te bereiken voor de komst van de tsunami. 
 • Het is raadzaam dat kleinere boten bij slechte weersomstandigheden naar de haven varen en dat de passagiers veilige gebieden opzoeken. 
 • Neem contact op met de havenautoriteiten en vergewis u ervan of u naar de haven kunt terugvaren en kunt aanmeren.

 
Na een tsunami:

 • Volg dezelfde instructies als na een aardbeving. 
 • Let op voor wilde dieren (krokodillen, slangen, enz.) die door de tsunami zijn aangespoeld. 
 • Open ramen en deuren en laat het gebouw drogen. 
 • Verwijder het slib voordat het hard wordt.

Veilige gebieden: op zee: 5 tot 6 km van de kust 
Op het land: 150m boven de zeespiegel

 
Onthoud:

Voor een tsunami:

 • Schrijf u en uw gezinsleden in bij het Belgische consulaat of de Belgische ambassade in het land waar u verblijft. 
 • Ga na of er tsunamigevaar bestaat in het gebied waar u woont of wel eens komt en of het gebied bij een tsunami wordt geëvacueerd . 
 • Ga na welk gebied in uw buurt veilig is. 
 • Stel een crisisplan en een evacuatieplan op. 
 • Stel een noodkit samen. 
 • Zorg ervoor dat uw kinderen steeds in het bezit zijn van een identiteitsfiche met nuttige informatie en telefoonnummers.

Tijdens een tsunami:

 • Luister naar de radio. 
 • Ga onmiddellijk naar het binnenland of zoek een veilige plek in de hoogte op. 
 • Als u in een boot op zee bent, blijf weg van het strand en uit ondiep water. Als u dichtbij de kust bent, ga naar het vasteland en naar een veilig gebied.

Na een tsunami: 

 • Volg dezelfde instructies op als na een aardbeving. 
 • Let op voor wilde dieren (krokodillen, slangen, enz.) die door de tsunami zijn aangespoeld. 
 • Open ramen en deuren en laat het gebouw drogen.

 
Nuttige links voor meer informatie:

Lokale signalisatie voor aardbevingen en tsunami’s:

Ex.: wegsignalisatie betreffende de evacuatieroutes in geval van een tsunami, signalisatie van verzamelpunten, signalisatie van veilige plaatsen binnen gebouwen in geval van een aardbeving.

Beknopte toelichting bijvoegen over de betekenis van de signalisatie