Afghanistan

kaart Afghanistan

Laatste update

Alle reizen naar Afghanistan worden volledig afgeraden. Reizen naar Afghanistan zijn heel risicovol. 

Zou u toch een reis naar dit land ondernemen, dan is het absoluut noodzakelijk advies te vragen aan de Belgische ambassade in Islamabad (Pakistan) en ze op de hoogte brengen van uw aankomst en verplaatsingen in het land. Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening beter te organiseren, raden wij u ook ten stelligste aan uw reis te registreren via https://travellersonline.diplomatie.be. Gezien de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan, en de afwezigheid van een Belgische diplomatieke post in Kaboel, is consulaire bijstand echter heel moeilijk, zo niet onmogelijk te verzekeren.

Mocht er zich tijdens uw verblijf in Afghanistan een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Belgische ambassade in Islamabad en tevens uw gezinsleden of naaste vrienden in België van uw toestand inlicht en geruststelt.

Het geweld gaat de laatste jaren onverminderd voort in alle delen van het land, met ook grote aantallen burgerslachtoffers tot gevolg. 2018 was in dat opzicht het jaar met de zwaarste balans sinds het begin van de eeuw. Behalve vuurgevechten tussen het regeringsleger en rebellengroepen, die soms dagenlang duren, vinden er ook geregeld terroristische aanslagen plaats, zelfs in de zwaar beveiligde delen van de hoofdstad. Daarbij vallen soms tientallen tot meer dan honderd dodelijke slachtoffers en een veelvoud gewonden. Enkele voorbeelden: een aanval op een regeringscompound op 24/12/2018 (minstens 40 doden), een zelfmoordaanslag in de buurt van een kiezersregistratiecentrum in Kaboel op 22/04/2018 (meer dan 50 doden), een aanslag met een ambulance in de diplomatieke wijk van Kaboel op 27/01/2018 (meer dan 100 doden), een aanval van schutters op het Intercontinental Hotel van Kaboel op 20/01/2018 (minstens 20 doden), en verschillende aanvallen tegen posten van de politie en de veiligheidsdiensten in verschillende provincies, bv. de aanval tegen een gebouw van de inlichtingendiensten op 21/01/2019 (minstens 70 doden). Op 31/05/2017 vond de zwaarste aanslag in Kaboel sinds 2001 plaats, toen een vrachtwagen gevuld met springstof tot ontploffing werd gebracht, met meer dan 150 doden tot gevolg.

In de huidige politieke context (in het bijzonder de aanloop naar de geplande presidentsverkiezingen deze zomer), loopt de spanning in het land nog verder op.

 

 

Description

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie in Afghanistan is uiterst problematisch, zeker na de terugtrekking van het gros van de NAVO/ISAF-troepen begin 2015. Het land gaat momenteel door een belangrijke politieke, economische en veiligheidstransitie.

De dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog. Gehele zones van het land, stedelijke agglomeratie inbegrepen, ervaren het geweld van de gewapende opstandelingen tegen de Afghaanse en de  internationale veiligheidskrachten. Het conflict veroorzaakt duizenden doden elk jaar. Het gevaar kan de vorm aannemen van bomaanslagen, zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties, aanvallen langs de wegen, tegen NGO's, internationale organisaties, privé-ondernemingen en mensen die zich per toeval in de omgeving bevinden.

De buitenlanders moeten zich tegen elk soort criminaliteit beschermen. Er is immers niet alleen het geweld van de gevechten tussen de gewapende oppositie en de regeringskrachten. Het kan eveneens gaan om politieke of criminele ontvoeringen. Al deze vormen van criminaliteit houden trouwens vaak verband met illegale handel en smokkel, met name de drughandel.

Belgische burgers die worden tewerkgesteld door multilaterale organisaties (VN en haar agentschappen, Europese Unie, NAVO, ontwikkelingsagentschappen) zijn onderworpen aan het veiligheidsprotocol van deze organisaties en dienen zich hier strikt aan te houden.

Gewone diefstallen en roofovervallen kunnen af en toe in de stadscentra plaatsvinden, de winkelcentra, de banken geldautomaten en de plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht.

Er is een groot risico op ontvoeringen in heel het land.

Ontvoeringen komen ook regelmatig voor in het hele land, waarbij buitenlanders, in het bijzonder westerlingen, specifiek geviseerd worden.

De risico's in verband met de aanwezigheid van mijnen, niet-ontplofte munitie en geïmproviseerde explosieven (IED’s) blijven bestaan in verschillende zones van het Afghaanse grondgebied, en nemen nog toe in sommige stedelijke zones. Het wordt compleet afgeraden om over land te reizen.

 
Kaboel

De veiligheid in de hoofdstad blijft problematisch. Sinds 2014 is er een golf van (zelfmoord)aanslagen in de stad, waarbij regematig buitenlanders gevisserd worden. Het risico op aanvallen en aanslagen, zowel op de Afghaanse overheden (incl. de veiligheidsdiensten), de buitenlandse strijdkrachten, als op plaatsen waar de westerse aanwezigheid zichtbaar is, blijft bijzonder groot.Ook burgers vormen een doelwit.

De plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht (supermarkten en bepaalde restaurants) kunnen het doelwit van een aanval zijn. Vooral de luchthaven van Kaboel is een doelwit en werd reeds verschillende malen door terroristische aanslagen getroffen. Ook beveiligde compounds kunnen aangevallen worden. Verplaatsingen tijdens de nacht moeten absoluut vermeden worden.

Verplaatsingen overdag moeten onder begeleiding gebeuren, liefst door een escorte.

Een verblijf in Kaboel door leden van officiële instanties en van internationale of humanitaire organisaties in het kader van hun zending is enkel denkbaar op voorwaarde elementaire veiligheidsregels na te leven (kennis van de bezochte plaatsen en mensen, permanente bewaking van de woonplaats, planning van de verplaatsingen, begeleiding en opvang, enz).

 
De provincies

Er zijn geen veilige provincies meer. Er vinden vooral gevechten en aanvallen plaats in de provincies van het zuiden, het oosten en het centrum maar ook van het noorden en, sinds kort, van het westen van het land.

Sommige reisagentschappen bieden nog steeds reizen aan naar Bamiyan, Herat en de Panjshirvallei. Deze zijn compleet af te raden omwille van het ontvoeringsgevaar en het risico op terroristische aanvallen.

Het grensgebied met Pakistan is extreem gevaarlijk, onder andere door de regelmatige militaire operaties tegen militante groeperingen.