Afghanistan

kaart Afghanistan

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

Raadpleeg ook de homepage van deze website voor het overzicht met kleurencodes.

Niet-essentiële reizen buiten de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen blijven vooralsnog verboden op basis van artikel 18, §1 van het Ministerieel besluit van 30 juni 2020. Indien men toch terugkeert of een essentiële verplaatsing maakt uit die gebieden, dient men een quarantaine in België na te leven en een test te ondergaan. Meer informatie hierover vindt u op www.info-coronavirus.be.

Vanaf 1 augustus 2020 zijn ALLE reizigers die naar België terugkeren verplicht om het “Passenger Locator Form” in te vullen. Meer informatie vindt u op www.info-coronavirus.be.

Reizigers dienen er zich van bewust te zijn dat nieuwe Covid-uitbraken in het buitenland hun reis sterk kunnen beïnvloeden en dat een repatriëring niet gegarandeerd kan worden indien commerciële vluchten worden afgeschaft of grenzen worden gesloten.

Indien u momenteel in een gebied bent waarvoor bovenstaand Ministerieel Besluit van toepassing is, of als u een essentiële reis maakt naar dit gebied, dan is het aangeraden om onderstaande adviezen over de gehele veiligheidsproblematiek in dit gebied erop na te lezen.

 

In Afghanistan wordt een stijgend aantal gevallen van COVID-19-besmettingen gerapporteerd over het hele grondgebied.

De belangrijkste grensovergangen met Pakistan (Torkham en Chaman) zijn opnieuw geopend, hoewel deze soms tijdelijk gesloten kunnen worden. De landsgrens met Iran is heropend.

Internationale vluchten van en naar Kaboel werden hernomen. Het aanbod blijft echter wel beperkt.

Aan alle Belgen die momenteel in Afghanistan verblijven en er doorreizen, wordt aangeraden een aantal preventieve maatregelen in acht te nemen. De FOD Volksgezondheid heeft een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: http://info-coronavirus.be.

 

Veiligheidssituatie

Er kunnen in het hele land vuurgevechten plaatsvinden tussen het regeringsleger en rebellengroepen, die soms dagenlang duren. Er vinden ook geregeld terroristische aanslagen plaats, zelfs in de best beveiligde delen van de hoofdstad. Doelwitten kunnen de veiligheidsdiensten zijn, maar ook allerlei openbare plaatsen, scholen, gebedsplaatsen en zelfs ziekenhuizen. Bij deze aanslagen vallen soms tientallen tot meer dan honderd dodelijke slachtoffers en een veelvoud gewonden.

Alle reizen naar Afghanistan worden volledig afgeraden. Reizen naar Afghanistan zijn heel risicovol. 

Voor elke reis naar Afghanistan kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Islamabad per e-mail via islamabad@diplobel.fed.be. Mocht er zich tijdens uw verblijf in Afghanistan een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Belgische ambassade in Islamabad en tevens uw gezinsleden of naaste vrienden in België van uw toestand inlicht en geruststelt. Gezien de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan, en de afwezigheid van een Belgische diplomatieke post in Kaboel, is consulaire bijstand echter heel moeilijk, zo niet onmogelijk te verzekeren.

 

Description

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie in Afghanistan is uiterst problematisch.

De dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog. Gehele zones van het land, stedelijke agglomeratie inbegrepen, ervaren het geweld van de gewapende opstandelingen tegen de Afghaanse en de  internationale veiligheidskrachten. Het conflict veroorzaakt elk jaar duizenden doden. Het gevaar kan de vorm aannemen van bomaanslagen, zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties, aanvallen langs de wegen, tegen NGO's, internationale organisaties, privé-ondernemingen en mensen die zich per toeval in de omgeving bevinden.

Men moet zich tegen elke soort criminaliteit beschermen. Er is immers niet alleen het geweld van de gevechten tussen de gewapende oppositie en de regeringskrachten. Het kan eveneens gaan om politieke of criminele ontvoeringen. Al deze vormen van criminaliteit houden trouwens vaak verband met illegale handel en smokkel, met name de drughandel.

Belgische burgers die worden tewerkgesteld door multilaterale organisaties (VN en haar agentschappen, Europese Unie, NAVO, ontwikkelingsagentschappen) zijn onderworpen aan het veiligheidsprotocol van deze organisaties en dienen zich hier strikt aan te houden.

Gewone diefstallen en roofovervallen kunnen af en toe in de stadscentra plaatsvinden, de winkelcentra, de banken geldautomaten en de plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht.

Ontvoeringen komen ook regelmatig voor in het hele land, waarbij buitenlanders, in het bijzonder westerlingen, specifiek geviseerd worden.

De risico's in verband met de aanwezigheid van mijnen, niet-ontplofte munitie en geïmproviseerde explosieven (IED’s) blijven bestaan in verschillende zones van het Afghaanse grondgebied, en nemen nog toe in sommige stedelijke zones. Het wordt volledig afgeraden om over land te reizen.

 
Kaboel

De veiligheid in de hoofdstad blijft problematisch. Het risico op aanvallen en aanslagen, zowel op de Afghaanse overheden (incl. de veiligheidsdiensten), de buitenlandse strijdkrachten, als op plaatsen waar de westerse aanwezigheid zichtbaar is, blijft bijzonder groot. Ook burgers vormen een doelwit.

De plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht (supermarkten en bepaalde restaurants) kunnen het doelwit van een aanval zijn. Vooral de luchthaven van Kaboel is een doelwit en werd reeds verschillende malen door terroristische aanslagen getroffen. Ook beveiligde compounds kunnen aangevallen worden. Verplaatsingen tijdens de nacht moeten absoluut vermeden worden.

Verplaatsingen overdag moeten onder begeleiding gebeuren, liefst door een escorte.

Een verblijf in Kaboel door leden van officiële instanties en van internationale of humanitaire organisaties in het kader van hun zending is enkel denkbaar op voorwaarde dat elementaire veiligheidsregels worden nageleefd (kennis van de bezochte plaatsen en mensen, permanente bewaking van de woonplaats, planning van de verplaatsingen, begeleiding en opvang, enz).

 
De provincies

Er zijn geen veilige provincies meer. Sommige reisagentschappen bieden nog steeds reizen aan naar Bamiyan, Herat en de Panjshirvallei. Deze zijn compleet af te raden omwille van het ontvoeringsgevaar en het risico op terroristische aanvallen.

Het grensgebied met Pakistan is extreem gevaarlijk, onder andere door de regelmatige militaire operaties tegen militante groeperingen en tegenreacties. Er zijn verschillende terroristische organisaties actief in dit gebied.

Wij werken momenteel aan de vernieuwing van onze website. Om een beter idee te krijgen van wie onze website raadpleegt en naar welke informatie hij of zij op zoek is, willen wij u vragen deze korte vragenlijst in te vullen. Dit zal maar enkele minuten van uw tijd vragen. Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

De vragenlijst vindt u hier: https://qlite.az1.qualtrics.com/jfe/form/SV_4VdkGChG6BNcVXD

Indien nodig kunt u rechtsboven de taal van de vragenlijst aanpassen.