Afghanistan

kaart Afghanistan

 

Laatste update

 

Veiligheidssituatie

Momenteel ontvangen we berichten over een nakende terroristische aanslag in Kaboel, mogelijk dicht bij de luchthaven. 

De luchthaven van Kaboel is gesloten. Vermijd de onmiddellijke omgeving van de luchthaven. Er kan op ieder moment een zware terroristische aanval plaatsvinden met dodelijke gevolgen. Het is aan te raden om op een veilige plek te blijven.

Gezien de huidige veiligheidssituatie in het land worden alle reizen naar Afghanistan volledig afgeraden en is een maximale waakzaamheid ten sterkste aanbevolen. Reizen naar Afghanistan houdt sterk verhoogde risico’s in.

Gelet op de verslechtering van de veiligheidssituatie in de afgelopen weken als gevolg van de toegenomen gevechten tussen de Afghaanse strijdkrachten en de Taliban, alsook van terroristische aanslagen, worden Belgische onderdanen formeel verzocht niet naar Afghanistan te reizen.

Belgen die zich nog in het land bevinden worden verzocht zich te melden bij de Ambassade van België in Islamabad, als ze dat nog niet gedaan hebben. Gezien de precaire veiligheidssituatie in Afghanistan en de afwezigheid van een Belgische diplomatieke post in Kaboel, is consulaire bijstand echter heel moeilijk te bieden.

Er kunnen in het hele land vuurgevechten plaatsvinden tussen het regeringsleger en rebellengroepen, die soms dagenlang duren. Er vinden ook geregeld terroristische aanslagen plaats, zelfs in de best beveiligde delen van de hoofdstad. Doelwitten kunnen de veiligheidsdiensten zijn, maar ook allerlei openbare plaatsen, scholen, gebedsplaatsen en zelfs ziekenhuizen. Bij deze aanslagen vallen soms tientallen tot meer dan honderd dodelijke slachtoffers en een veelvoud gewonden.

Het dient tot absolute aanbeveling bijeenkomsten ten stelligste te vermijden en voorzichtigheid aan de dag te leggen tijdens uw verplaatsingen, die gelimiteerd dienen te blijven en beperkt tot een absoluut minimum. Het is ook aanbevolen uzelf op de hoogte te houden van de risico’s en de evolutie van de situatie.

Voor elke reis naar Afghanistan kunt u zich registreren op https://travellersonline.diplomatie.be. Indien u naar een gebied reist dat afgeraden wordt, informeert u best ook de Belgische Ambassade in Islamabad per e-mail via islamabad@diplobel.fed.be. Mocht er zich tijdens uw verblijf in Afghanistan een onvoorziene gebeurtenis voordoen, dan wordt van u verwacht dat u zo spoedig mogelijk contact opneemt met de Belgische ambassade in Islamabad en tevens uw gezinsleden of naaste vrienden in België over uw toestand inlicht en hen geruststelt.

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

In Afghanistan wordt een belangrijke stijging van het aantal gevallen van COVID-19-besmettingen gerapporteerd over het hele grondgebied.

Sinds 5 mei 2021 is de grensovergang tussen Afghanistan en Pakistan tot nader order gesloten voor voetgangers die de grens naar Pakistan willen oversteken (commerciële activiteiten blijven mogelijk). Deze maatregel is niet van toepassing op Pakistaanse burgers .

Het aanbod van internationale vluchten van en naar Afghanistan blijft onregelmatig en zeer beperkt. Hou rekening met mogelijke vertragingen, wijzigingen en annuleringen. Het merendeel van de luchtvaartmaatschappijen leggen een verplichte COVID-19-PCR test op. Het is daarom aangewezen u nader te bevragen bij uw reisagentschap en/of de luchtvaartmaatschappij zelf om de exacte procedure te kennen alvorens uw vlucht te nemen.

Aan alle Belgen die momenteel in Afghanistan verblijven en er doorreizen, wordt aangeraden om, naast de veiligheidsinstructies,  eveneens nauwgezet de preventieve maatregelen m.b.t. COVID-19 in acht te nemen.

In België heeft de FOD Volksgezondheid  een site gewijd aan Coronavirus online gezet, die hier toegankelijk is: http://info-coronavirus.be (alleen beschikbaar in het Duits, Engels, Frans en Nederlands). 

 

Description

Algemene veiligheid

De veiligheidssituatie in Afghanistan is uiterst problematisch.

De dreiging van terroristische en misdadige acties tegenover buitenlanders is zeer hoog. Gehele zones van het land, stedelijke agglomeratie inbegrepen, ervaren het geweld van de gewapende opstandelingen tegen de Afghaanse en de  internationale veiligheidskrachten. Het conflict veroorzaakt elk jaar duizenden doden. Het gevaar kan de vorm aannemen van bomaanslagen, zelfmoordaanvallen, ontvoeringen, gewapende confrontaties, aanvallen langs de wegen, tegen NGO's, internationale organisaties, privé-ondernemingen en mensen die zich per toeval in de omgeving bevinden.

Men moet zich tegen elke soort criminaliteit beschermen. Er is immers niet alleen het geweld van de gevechten tussen de gewapende oppositie en de regeringskrachten. Het kan eveneens gaan om politieke of criminele ontvoeringen. Al deze vormen van criminaliteit houden trouwens vaak verband met illegale handel en smokkel, met name de drughandel.

Belgische burgers die worden tewerkgesteld door multilaterale organisaties (VN en haar agentschappen, Europese Unie, NAVO, ontwikkelingsagentschappen) zijn onderworpen aan het veiligheidsprotocol van deze organisaties en dienen zich hier strikt aan te houden.

Gewone diefstallen en roofovervallen kunnen af en toe in de stadscentra plaatsvinden, de winkelcentra, de banken geldautomaten en de plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht.

Ontvoeringen komen ook regelmatig voor in het hele land, waarbij buitenlanders, in het bijzonder westerlingen, specifiek geviseerd worden.

De risico's in verband met de aanwezigheid van mijnen, niet-ontplofte munitie en geïmproviseerde explosieven (IED’s) blijven bestaan in verschillende zones van het Afghaanse grondgebied, en nemen nog toe in sommige stedelijke zones. Het wordt volledig afgeraden om over land te reizen.

 
Kaboel

De veiligheid in de hoofdstad blijft problematisch. Het risico op aanvallen en aanslagen, zowel op de Afghaanse overheden (incl. de veiligheidsdiensten), de buitenlandse strijdkrachten, als op plaatsen waar de westerse aanwezigheid zichtbaar is, blijft bijzonder groot. Ook burgers vormen een doelwit.

De plaatsen die regelmatig door de buitenlanders worden bezocht (supermarkten en bepaalde restaurants) kunnen het doelwit van een aanval zijn. Vooral de luchthaven van Kaboel is een doelwit en werd reeds verschillende malen door terroristische aanslagen getroffen. Ook beveiligde compounds kunnen aangevallen worden. Verplaatsingen tijdens de nacht moeten absoluut vermeden worden.

Verplaatsingen overdag moeten onder begeleiding gebeuren, liefst door een escorte.

Een verblijf in Kaboel door leden van officiële instanties en van internationale of humanitaire organisaties in het kader van hun zending is enkel denkbaar op voorwaarde dat elementaire veiligheidsregels worden nageleefd (kennis van de bezochte plaatsen en mensen, permanente bewaking van de woonplaats, planning van de verplaatsingen, begeleiding en opvang, enz).

 
De provincies

Er zijn geen veilige provincies meer. Sommige reisagentschappen bieden nog steeds reizen aan naar Bamiyan, Herat en de Panjshirvallei. Deze zijn compleet af te raden omwille van het ontvoeringsgevaar en het risico op terroristische aanvallen.

Het grensgebied met Pakistan is extreem gevaarlijk, onder andere door de regelmatige militaire operaties tegen militante groeperingen en tegenreacties. Er zijn verschillende terroristische organisaties actief in dit gebied.