Albanië

kaart Albanië

 

Laatste update

 

Coronavirus COVID-19

  • Niet-essentiële reizen vanuit België naar het buitenland worden ten stelligste afgeraden.
  • Informatie over de maatregelen bij terugkeer naar België vindt u op www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

 

Het aantal besmettingen in Albanië stijgt sterk sinds begin augustus 2021. Waakzaamheid is geboden. 

Vanaf 6 september 2021 moet voor alle binnenkomsten in Albanië (voor personen van 6 jaar of ouder) een bewijs worden voorgelegd van vaccinatie/ (of) genezing (6 maanden)/ (of) negatieve test (max. 72 uur oud/ antigentest max 48u. oud). 

Indien u zich in Albanië bevindt, dan raden wij u aan om de situatie in de media te volgen, de instructies van de lokale autoriteiten op te volgen en de toepasselijke voorzorgs- en preventiemaatregelen na te leven. Men moet een mondmasker dragen bij het betreden van de publieke ruimte. 

De COVID-19-maatregelen in Albanië worden regelmatig aangepast. Voor de actuele stand van zaken kan u volgende site raadplegen: https://coronavirus.al (in het Albanees).

 

Reizen naar België

Vanaf 10 september 2021 is het statuut van Albanië wat betreft toegang tot het EU grondgebied in het kader van Coronavirus maatregelen gewijzigd. De voorwaarden voor het terugkeer en de toegang tot het Belgische grondgebied zijn nu dezelfde als deze die van toepassing zijn voor niet EU landen die zich in een rode zone bevinden. Via de website https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen kan u de voorwaarden nagaan voor reizen/terugkeer vanuit Albanië naar België, naar gelang u al dan niet in België woont.

Het vaccinatiecertificaat dat afgegeven wordt door Albanië enkel kan gebruikt worden om naar België te reizen indien het gebruikte vaccin is goedgekeurd door EMA, of indien het Covishield vaccin gebruikt werd (meer info op: https://www.info-coronavirus.be/nl/erkende-vaccins-en-vaccinatiecertificaten/#vaccinatiecertificaten

Website van de Belgische overheid inzake COVID-19: www.info-coronavirus.be/nl 

 

In Albanië kan ondanks bepaalde veiligheidsrisico’s doorgaans veilig gereisd worden, voor zover de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht genomen worden. Zo is het voor bezoekers aangeraden om zich uit de buurt van manifestaties te houden.

Om ons in staat te stellen onze consulaire dienstverlening nog beter te organiseren, raden wij ook aan uw reis te registreren via www.travellersonline.diplomatie.be.

 

 

Description

Algemene veiligheid

Criminaliteit

De Albanese bevolking is over het algemeen zeer gastvrij, in het bijzonder tegenover buitenlandse bezoekers.  Waakzaamheid blijft echter geboden met betrekking tot kleine criminaliteit. Over het algemeen komt  zakkenrollen en gauwdiefstal vooral voor in de steden en de andere toeristische trekpleisters. Dit geldt eveneens voor het openbaar vervoer (bussen en stations). Waakzaamheid is geboden en de reiziger wordt aangeraden waardevolle zaken verborgen te dragen of - indien mogelijk - in de kluis van hun hotel te bewaren. Kopieën van identiteitspapieren kunnen van pas komen in geval van verlies of diefstal. Bedelaars kunnen soms zeer hardnekkig zijn, maar gewelddadigheid komt weinig voor.

Wapenbezit is algemeen verbreid en sporadisch zijn er gewelddadige episodes en schietpartijen. Deze zijn evenwel niet specifiek tegen buitenlanders gericht.

Bezoekers worden geadviseerd samenscholingen en demonstraties te mijden.

Volg het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naar toe reist bijvoorbeeld via de (sociale) media.

 
Nuttige nummers

Wegpolitie: 126
Noodnummer politie: 129
Brandweer: 128
Medisch noodnummer: 127